Zasadnutie Výboru NRSR pre obranu a bezpečnosť
Vážení členovia a sympatizanti Združenia, strelecká verejnosť, ako ste už isto postrehli v správach ktoré prebehli médiami, dňa 23.11.2010 sa konalo zasadnutie Výboru NRSR pre obranu a bezpečnosť k vládnemu návrhu novely zákona o strelných zbrania [...]