Zbrane a zákony 2018

V poslednej dobe dostávame množstvo otázok ohľadom stavu novelizácie zákona č.190/2003 Z.z. o strelných zbraniach a strelive. Pre streleckú verejnosť ide určite o dôležitú právnu normu, ktorej novela zásadným spôsobom ovplyvní život strelcov na Slovensku. Nie je ale jediná. V procese tvorby sú viaceré zákony a vyhlášky, ktoré vstúpia do platnosti v roku 2018 a sú rovnako dôležité. Unikajú pozornosti verejnosti, preto považujeme za vhodné vás o nich v krátkosti informovať.

V prvom rade ide o dlho očakávanú novelu zákona č.190/2003 o strelných zbraniach a strelive. Objavuje sa neustále množstvo poplašných správ typu “už bola schválená” alebo “všetky samonabíjačky budú zakázané a len na výnimky”. Realita je taká, že MV SR zverejnilo predbežnú informáciu o jej chystanom medzirezortnom pripomienkovom konaní. Toho sa plánuje zúčastniť aj naše Združenie formou hromadnej pripomienky, ktorú bude mať možnosť osobne podporiť každý z vás. Po prípadnom schválení vo vláde bude nasledovať schvaľovanie v NR SR. Tu budú dôležité vyjadrenia parlamentných výborov, medzi iným i výboru pre obranu a bezpečnosť. Celý tento proces schvaľovania by mal byť ukončený do septembra tohto roku. Bude sa k nemu vyjadrovať a ovplyvňvať ho množstvo subjektov. Z tohto dôvodu je prakticky nemožné predpovedať aké bude konečné znenie zákona, či ako presne budú naše práva upravené i napriek tomu že niektoré prvotné návrhy máme k dispozícii.

V týchto dňoch je finalizovaný návrh úplne nového zákona o sprístupňovaní strelných zbraní a streliva na civilné použitie na trhu, ktorý vniká v gescii Úradu pre normalizáciu a skúšobníctvo (ÚNMS). Ide o právnu normu, podľa ktorej sa bude riadiť uvoľňovanie zbraní a streliva pre civilný trh v SR. Upravuje napr. povinnosti výrobcov, dovozcov, označovanie, overovanie, homologizáciu, úpravy a opravy zbraní či následné posudzovanie zhody a autorizáciu. K tomuto zákonu vzniká i vykonávací predpis pre skúšanie civilných zbraní – obsiahla vyhláška, ktorá uvádza konkrétne metódy a postupy skúšania vrátane ich technických a parametrických špecifikácií. Združenie LT bolo k pripomienkovaniu týchto noriem prizvané hneď v prvopočiatku. Ide o veľmi dôležité právne normy, nakoľko v prípade zlého nastavenia by mohlo dôjsť k tomu, že napriek možnosti vlastniť niektoré typy zbraní (podľa zák. č. 190/2003) by sa cez technické špecifikácie mohlo zabrániť aby sa dostali na náš trh.

Je tiež potrebné sledovať i novely zákonov, ktoré zdanlivo s našou oblasťou nesúvisia, ale mohli by ju ovplyvniť. Príkladom je novela zákona č. 440/2015 Z. z. o športe, ktorá môže do budúcna ovplyvniť kritériá na vydávanie ZP skupiny E. Ak by došlo ku skomplikovaniu dostupnosti tejto skupiny, pre mnohých strelcov by to mohlo znamenať zásadný problém pri nadobúdaní dlhých zbraní napríklad na rekreačnú streľbu či streľbu iných ako medzinárodných súťaží. Alebo i zásobníkov s dnes bežnou kapacitou. Toxické ale môžu byť napríklad i zmeny zákonov v rámci boja proti extrémizmu. V prípade nejasných alebo neúplných definícii môže dôjsť k sekundárnemu obmedzeniu i nesúvisiacich činností. Napríklad členovia KvH by v súvislosti s používaním insignií vedeli dlho rozprávať. Nejde o žiadne strašenie. Stretli sme sa s nápadom poslanca NR SR, že ak sa stretne viac ako 5 osôb so zbraňou na jednom mieste, mali by mať povolený “hromadný výcvik”. Čo by na to povedali prevádzkovatelia strelníc, súťaží či kluby vojenskej histórie si vieme živo predstaviť.

Ako vidno, bojovať je treba na viacerých poliach súčasne. V prípade závažných otázok či pripomienok nás môžte kontaktovať buď cez e-mail info@legistelum.sk alebo správou cez našu FB stránku. Za právnu stránku pripomienok združenia je zodpovedný JUDr. Boris Draškaba, technickú Ing. Ľudovít Miklánek. Tento rok bude čo sa týka práv občanov SR v oblasti vlastníctva zbraní jeden zo zlomových. Ale ako hovorí staré talianske porekadlo, “zoberú ti len to, čo si zobrať necháš” 😉

Ing. Ľudovít Miklánek
člen predstavenstva