Novela zákona – stretnutie s policajným prezídiom 18.4.2018

Priatelia, dnes som sa v zastúpení Legis Telum zúčastnil oficiálneho stretnutia so zástupcami Prezídia Policajného zboru, ktorí pripravujú legislatívny návrh novely zákona o strelných zbraniach a strelive, ktorou má byť prevzatá nová reštriktívna smernica EU. Okrem Legis Telum sa rokovania zúčastnili aj zástupcovia KVH a zástupcovia držiteľov zbr. licencií.

Som rád, že stretnutie sa nieslo vo veľmi pracovnom, korektnom a konštruktívnom duchu tak zo strany zástupcov prezídia ako aj zo strany zástupcov odbornej verejnosti. Na stretnutí sme prediskutovali naše výhrady týkajúce sa najmä navrhovaného systému výnimiek pre držiteľov samonabíjacích zbraní upravených zo zbraní samočinných a expanzných zbraní, nami požadovanú nárokovateľnosť udelenia výnimky po splnení predpísaných podmienok, podmienky zabezpečenia po novom zakázaných zbraní, otázky súvisiace s navrhovaným zrušením zbrojného preukazu sk. B, prechodné ustanovenia týkajúce sa režimu expenzných zbraní a veľa, veľa ďalších otázok. Stretnutie trvalo takmer tri hodiny.

Prezentoval som konkrétne pozmeňovacie návrhy, ktoré som za Legis Telum pripravil k pracovnému návrhu novely zákona z marca 2018. Tento text ale medzičasom na pôde prezídia resp. MVSR prešiel ďalšou revíziou. Aktuálne znenie návrhu sme preto od prezídia dostali k dispozícii a budeme sa podieľať na jeho úpravách.

Výsledkom stretnutia je dohoda na ďalšom spoločnom stretnutí a prísľub spolupráce zo strany prezídia v záujme nájdenia optimálnych riešení problémov, ktoré nám všetkým spôsobuje európska smernica. Zo strany prezídia jasne odznelo, že úmyslom rezortu nie je ísť nad rámec smernice. Verím preto, že sa nám spolu s prezídiom podarí nájsť vhodné riešenia ešte pred zverejnením návrhu v medzirezortnom pripomienkovom konaní ku ktorému by malo prísť o mesiac. Už teraz sme oproti návrhom z januára a marca 2018 zaznamenali výrazný posun smerom k využitiu možností, ktoré nám dáva smernica.

O ďalšom postupe vo veci Vás budeme priebežne informovať.

Dr. Boris Draškaba