ZÁSADNÝ pozmeňovací návrh novely
Na zasadnutí Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť dňa 10.11.2021 bol prerokovaný návrh implementačnej novely zákona o strelných zbraniach a strelive, ktorou sa má prevziať nešťastná eurosmernica. To už viete. Čo je ale [...]
NOVELA ZÁKONA – update 10/2021
Priatelia, rokovania ohľadne implementačnej novely zákona o strelných zbraniach a strelive sa po letnom útlme opäť rozbehli. Rozpracované a predrokované sú viaceré pozmeňovacie návrhy a k zákonu by opäť mala čoskoro zasadnúť aj koaličná rada ako p [...]
Stanovisko streleckej verejnosti k zákazom olova
Včera prebehlo v Nitre na strelnici Fraňo – Zbrane stretnutie zástupcov streleckých organizácii zastrešujúcich strelectvo na Slovensku. Zúčastnil sa jej aj zástupca českého LEX-u. Cieľom tejto iniciatívy je vytvoriť a Vláde SR odovzdať ̶ [...]
SR oficiálne proti zákazu olova
Ako Vás priebežne informujeme, v súčasnosti na ECHA prebieha tzv. konzultácia k navrhovanému celounijnému plošnému zákazu olova v strelive. Do konzultácie sa ako zástupca streleckej verejnosti v máji zapojilo aj naše združenie. Veľmi ma potešilo,  [...]
Legis Telum v lete nezaháľa
Aktuálne sa spolupodieľame na príprave pozmeňovacieho návrhu k návrhu novely zákona o strelných zbraniach a strelive. Teší nás, že prístup k celej záležitosti je zo strany našich zákonodarcov ako aj predstaviteľov exekutívy vecný a naďalej trvá zá [...]
Aktuálne k novele zákona o zbraniach
Súčasne dianie okolo chystanej implementačnej novely zákona o zbraniach a strelive  [...]
Ako trénovať obrannú streľbu
Do pošty nám prišla táto novo vydaná publikácia. Ide o veľmi zaujímavý počin, ktorý sa venuje konceptu civilnej obrannej streľby. Teda ako to mať uložené v ruke i medzi ušami. Nie o tom ako rýchlo tasiť a la divoký západ, či využití armádnych konc [...]
Tak nám zabili Ferdinanda
Postoj k novele zákona o zbraniach, ktoru sa imlplementuje smernica EU.  [...]
Pripomienka na ECHA podaná
Naše združenie podalo zásadnú nesúhlasnú pripomienku s navrhovaným zákazom použitia olovo v civilnom strelive. Základné rámcové pripomienky bolo potrebné na Európsku chemickú agentúru podať do 5.5.2001, aby sa ich znenie dostalo na júnové zasadnut [...]
Strelecký podcast
Vznikol nový projekt – Slovenský zväz vojakov v zálohe v spolupráci so Slovenským streleckým zväzom a našim občianskym združením Legis Telum, ktoré sa stalo odborným garantom projektu ako záruka informačnej kvality a relevantnosti poskytovan [...]
Implementačná novela v ďalšej fáze
Implementačný proces novely zákona o zbraniach sa posúva do ďalšej fázy.  [...]
Minister hospodárstva odmieta zákaz olova
Minister hospodárstva Richard Sulík nesúhlasí s pripravovaným všeobecným zákazom použitia olova v strelive, ku ktorému smeruje Európska komisia (EK). Šéf rezortu hospodárstva preto adresoval list komisárovi EK pre vnútorný trh Thierrymu Bretonovi, [...]