Korešpondenčná adresa:
Legis Telum, o.z.
Ševčenkova 34,
85101 Bratislava

E-mail adresy:
info@legistelum.sk
Kontaktné adresy na Výkonné zložky LT >>> tu

Tel.:
+421 903 663 686