Štatutár

Na právne úkony za združenie sú poverení členovia predstavenstva.

Členovia predstavenstva – predstavenstvo@legistelum.sk

Predstavenstvo združenia – je riadiacim a výkonným orgánom združenia. Skladá sa z predsedu predstavenstva a dvoch podpredsedov predstavenstva, ktorí sú volení plénom na dobu štyroch rokov. Členmi predstavenstva sú:

Ing. Ľudovít Miklánek – predseda predstavenstva
JUDr. Boris Draškaba
– popredseda predstavenstva

Kontrolný orgán – kontrola@legistelum.sk

Kontrolór – je nezávislý, kontrolný orgán združenia volený plénom na dobu štyroch rokov. Kontrolórom združenia je:

Ing. Tomáš Szabo

Členovia právneho odboru

JUDr. Boris Draškaba – vedúci odboru
Mgr. Lukáš Valášek – člen