Publikácia Bezpečná manipulácia s krátkou zbraňou

Vo štvrtok 20.8.2020 prebehlo na strelnici Ministerstva vnútra SR odovzdanie brožúry o bezpečnej manipulácii s krátkou zbraňou do rúk ministra. Zúčastnili sa jej i pracovníci Odboru evidencii a dokladov a Odboru výcviku Prezídia Policajného zboru. Info o tejto udalosti bola zverejnená na našom FB, ako i FB ministerstva vnútra a osobnej stránke ministra. odovydávania sa tiež zúčastnili média a prebehlo formou tlačovej besedy.

Prelistovať publikáciu môžte TU

Pre koho je určená?

Základom manipulácie so zbraňou je bezpečnosť. Aj keď neviete dobre strieľať, bezpečnosť musí byť zachovaná vždy. Brožúra je určená pre dve skupiny ľudí. Osoby ktoré nemajú žiadnu skúsenosť so zbraňou ale i držiteľov ZP, ktorí nechodia pravidelne strieľať a tieto zásady nemajú vžité. Tak ako nikto po obdržaní vodičského preukazu nie je profi jazdec, aj v prípade vlastníkov zbraní by malo byť získanie ZP iba začiatkom vzdelávania sa, trénovania a udržiavania povedomia v oblasti zbraní. A to je zmyslom existencie tohto materiálu. Nemá ambíciu konkurovať komerčne vydávaným knihám na prípravu žiadateľov o ZP, skôr ich cielene doplniť.

Ako vznika a kto to platil?

Vďaka patrí predovšetkým autorovi publikácie, inštruktorovi streľby s dlhoročnou praxou, Paľovi Brunovskému. Ako jeden zo zakladajúcich členov nášho Združenia ju napíspal bez nároku na honorár. Všetky nutné náklady na tlač a distribúciu 5000ks sú hradené výhradne z vyzbieraného členského Vás, aktívnych členov LT. Žiadne štátne príspevky, dotácie EÚ či sponzori. Žiadne “malé domov”. Občania občanom. Mimochodom tak funguje naše Združenie dlhodobo, vďaka čomu môžme pôsobiť nezávisle a slobodne. Pretože ako prípadný poberateľ štátnych či EÚ dotácii, alebo so “sponzormi” ktorí majú vlastnú predstavu o smerovaní by sme to nezávisle robiť nemohli. Vďaka tomu beriete dnes do rúk čistý text bez reklám, ktorý obsahuje iba to, čo autor chcel. Ministerstvo vnútra následne text verifikovalo s tým, že je ochotné zobrať záštitu a zabezpečiť distribúciu k prvožiadateľom o ZP.

Kde sa k nej dá dostať?

K tejto publikácii sa bude dať dostať nasledujúcimi spôsobmi:

  1. členovia LT, ktorí majú uhradené členské na rok 2020 ju dostanú automaticky poštou;
  2. prvožiadateľom o ZP bude rozdávaná bezplatne na oddeleniach evidencií po odovzdaní žiadosti o ZP;
  3. v tlačenej forme bude tiež dostupná u našich vybraných partnerov (strelnice, obchody) za cenu 3,- € /kus (nejde o žiadnu zárobkovú činnosť, ale minimalizáciu nákladov spojených s tlačou a distribúciou, nakoľko MV SR sme ju odovzdali tiež bezplatne). Zoznam miest kde bude dostupná budeme postupne aktualizovať na webe aj FB LT;
  4. elektronicky u nás na webe LT;

Prečo sme zvolili tlačenú formu v dnešnej elektronickej dobe? Aby ste ju mohli mať pri sebe doma, na strelnici a všade tam kde bude treba. Dajte si ju do kufríka či tašky k pištoli a pokiaľ zbraň pravidelne neberiete do rúk, občas si ju prelistujte, aby ste si tieto zásady oživili. Opakovanie je matkou múdrosti a rutina rovnako nebezpečná ako neznalosť.

Radi by sme v podobnej publikačnej činnosti pokračovali. Máme rozpracované daľšie podobné publikácie. Veríme že prispejú k tomu, aby vlastníci zbraní boli lepšie pripravení na ich používanie a rovnako aj na nestreleckú verejnosť pôsobili ako skupina “tých zodpovednejších” a neboli vnímaní len ako nejakí “pištolníci”. Rovnako nás teší, že na tieto snahy reflektujú aj štátne inštitúcie, ktoré majú túto problematiku v gescii.

Ing. Ľudovít Miklánek
predseda predstavenstva LT