Stretnutie zástupcov streleckých organizácií

Dňa 30. 7. 2020 sa z iniciatívy nášho Združenia uskutočnilo stretnutie memorandových partnerov – zástupcov organizácií združujúcich streleckú verejnosť v rámci celej SR. Na programe bolo zhodnotenie súčasnej východiskovej situácie v oblasti navrhovaných zákazov použitia olova v strelách zo strany EÚ – konkrétne stanovisko SR k plánovanému hlasovaniu výboru ECHA i koordinácia postupu k chystanej novele zákona č. 190/2003 Z.z. o strelných zbraniach a strelive.

Stretnutie prebehlo v Art Hotel Kaštieľ Tomášov a zišli sa zástupcovia:

Asociácie obrannej streľby LOS-SK
Legis Telum – Združenia vlastníkov strelných zbraní
Slovenskej asociácie dynamickej streľby
Slovenskej poľovníckej komory
Slovenského streleckého zväzu
Slovenského zväzu vojakov v zálohe a športovo branných aktivít
Združenia klubov vojenskej histórie Slovenska

Pokračujeme spoločne v boji o základné práva, ktorý nemienime nechať na náhodu. Našli sme spoločnú reč a veríme, že jednotne dosiahneme viac.

Ing. Ľudovít Miklánek
predseda predstavenstva LT