Pre každého, kto má záujem podporiť činnosť nášho občianskeho združenia formou poskytnutia dobrovoľného finančného príspevku, poskytujeme postup, ako na to.

Finančné prostriedky možno na náš účet zaslať buď formou Príkazu na úhradu alebo poštového poukazu typu U, ktoré je potrebné vyplniť nasledovne:

číslo účtu: 2928831708/1100 Tatra Banka, a.s.

SK64 1100 0000 0029 2883 1708

konštantný symbol: 0298 (Ostatné bezhotovostné prevody)
variabilný symbol: ako variabilný symbol uveďte deň, mesiac a rok narodenia v tvare DDMMRRRR, teda napr. 06121978

Z hľadiska vedenia účtovníctva je dôležité, aby ste do kolonky “poznámka k platbe” napísali:
Dar od + Vaše meno a priezvisko.


Ďakujeme za každý jeden dar. Všetci prispievame pre dobro veci bezodplatne. Nie sme dotovaní žiadnou lobby, a preto každému jednému občanovi za jeho príspevok skutočne ďakujeme. Vaše príspevky pomáhajú v našej činnosti v tomto, pre nás strelcov, tak dôležitom období.