Ako správne vybrať pištoľ na obranu? – 2.časť: Ergonómia

je druhé základné kritérium pre výber obrannej zbrane. Tak ako na svete nenájdete dve fyzicky či mentálne totožné osoby, nenájdete ani dvoch ľudí s úplne rovnakými požiadavkami na zbraň. Zjednodušene sa ergonómia (z gréčtiny.: ergon´= práca + nomos = zákony) zaoberá prispôsobovaním technického riešenia a funkcie výrobku ľudským možnostiam a potrebám. Pri pištoli ide o jej celkové rozmery, sklon rukoväte, hmotnosť, kapacitu či tvar dna zásobníka, rozmiestnenie a funkciu základných ovládacích a bezpečnostných prvkov, polohu ťažiska, čitateľnosť mieridiel a pod.

Ergonómia zbrane je kľúčová, pretože môže zásadne ovplyvniť vaše reakcie a správanie. Má vážny vplyv napríklad na presnosť intuitívne vystrelenej prvej rany i na rozptyl viacerých po nej nasledujúcich rýchlych výstrelov. Dokonca i na mieru únavy pri nosení a streľbe. A to predovšetkým pri činnostiach či pohyboch, ktoré prestanete vedome ovplyvňovať. To ako vhodne je zbraň ergonomicky riešená pre vás a vami zamýšľané použitie v mnohom ovplyvní, či po celodennom ťahaní železa na opasku trafíte v kríze presne, alebo i to, či si v chodbe oproti idúci kolega už podľa spôsobu vašej chôdze všimne, že nosíte zbraň. Z tohto pohľadu by ste mali riešiť ergonomickú vhodnosť zbrane z dvoch uhlov pohľadu, ktoré môžu mať protichodné kritériá na jej hodnotenie:

a) pri streľbe,
hmotnosť a ťažisko zbrane: čím väčšia, tým lepšie sa pri streľbe zvláda spätný ráz zbrane, ťažisko zbrane bližšie k ústiu hlavne;
veľkosť, tvarovanie a sklon rukoväte: ideálne je, ak rukoväť presne vypĺňa tvar dlane, pre správnu prácu so spúšťou je dôležitá optimálna vzdialenosť chrbta rukoväte k jazýčku spúšte;
tvar a charakter spúšte: pre obrannú pištoľ by mal byť jazýček spúšte širší s výraznejším oblúkom, väčším odporom a dlhším chodom, citeľným zvýšením odporu krátko pred spustením (aby umožňovala „namačknúť“) a pri púšťaní jasnou odozvou resetu na prst. V krízovej situácii pri strate jemnej motoriky je kvalitná spúšť často jediným prvkom ochrany pred nechceným výstrelom. Absolútne nevhodné sú spúšte tzv. „maslové“ bez meniaceho sa odporu alebo bez výrazného resetu, či s veľmi krátkym chodom;
mieridlá: jednoduché, dobre čitateľné aj po nahodení zbrane na cieľ za horších svetelných podmienok;
tvarovanie a poloha úchopových plôch na závere a ovládacích prvkov: jednoduchého tvaru tak aby umožňovali istý úchop prstami / boli v dosahu prstov strieľajúcej ruky, nešmýkali sa pri spotených rukách ale zároveň nerezali.

b) a nosení
celková šírka zbrane: dôležitý rozmer pri skrytom nosení, ktorý spolu s rozmermi puzdra na zbraň ovplyvňuje to, či a koľko bude zbraň odstávať od tela (pri vonkajšom) alebo zaberať miesta „v nohaviach“ pri vnútornom opaskovom puzdre. Čím je zbraň štíhlejšia, tým je jej nosenie komfortnejšie. Samozrejme subtilná pažbička zhoršuje úchop a znižuje kapacitu zásobníka;
tvarovanie a poloha úchopových plôch na závere, ovládacích prvkov a mieridiel: naopak ako pri ovládaní, pri nosení čím menej vytŕčajú z povrchu zbrane, tým je menšia šanca že sa pri tasení o niečo zachytia. Nevhodné sú rôzne športové rozšírené záchyty zásobníka alebo záveru, ktoré sa môžu stlačiť alebo zavadiť pri nosení o odev. Viackrát som videl ako kvôli tomu vypadol zásobník zo zapuzdrenej zbrane;
dĺžka rukoväte: znova pri skrytom nosení rozmer, ktorý spôsobuje že vám zo zapuzdrenej pištole trčí. Dlhú hlaveň/záver viete relatívne skryť, ale dlhá rukoväť vám aj pri miernom predklone spôsobí odtlačenie oblečenia od tela a prezradí že máte zbraň. Tento problém je vážnejší, ak začnete svoje pohyby prispôsobovať ukrytiu zbrane. Stanete sa pre skúsených ľudí okamžite čitateľný ako ozbrojený;
hmotnosť: čim dlhšie zbraň pri sebe nosíte, tým viac vnímate každý gram hmotnosti naviac. Pištoľ s vyššou hmotnosťou má väčšiu zotrvačnosť, viac na opasku počas pohybu „poskakuje“. Ak vidíte osobu, ktorá sa pri pobehnutí automaticky chytá za bok, s najväčšou pravdepodobnosťou má zbraň.

Cieľom je nájsť rovnováhu. Mali by ste si vybrať takú pištoľ, aby streľba z nej nebola utrpenie, ale čo najlepšie „sadla do ruky“. A mala takú veľkosť a tvar, aby vám jej nosenie neznepríjemňovalo život viac ako je nutné. Každý máme iné dlane, inú dĺžku a hrúbku prstov, iné kĺby, inak sa obliekame, máme iné pracovné a osobné zvyklosti či šatník. Čo bude pre jedného super, druhý bude držať ako prasa kosť. Tá „ideálna“ pištoľ na streľbu a nosenie bude teda pre každého iná. Zabudnite na rady „kúp si XYZ, je ideálna“. Všeobecný ideál neexistuje. Iné je nosiť zbraň občasne pod voľným tričkom, iné denne k obleku s vestou. Na to prvé stačí aj fullsize pištoľ, na to druhé musíte voliť nejakú štíhlu a ľahkú. Aj nosenie kompaktu v takýchto podmienkach  začne byť otravné a omrzí po dvoch-troch mesiacoch. Po pol roku prídete na to, že ste od G17 prešli k PPK. Že je lepších 7 kúskov 9mm Brow. na opasku ako 17 lugrov v skrini alebo kufri.

Ergonomickú vhodnosť zbrane vyskúšate iba jediným spôsobom. Streľbou. Pochytanie „na sucho“ nestačí, pretože až pri rázoch počas streľby sa ukáže či skutočne vyhovuje do rúk, vypĺňa správne miesta v dlaniach, netlačí, neudiera. Každá nedokonalosť sa ukáže na nástrele, množstvo streleckých chýb je totiž spôsobených práve nevhodnou ergonómiou zbrane pre strelca. Tiež už počas skúšania musíte uvažovať nad nositeľnosťou. Vo vašom bežnom oblečení si ju prirovnajte k opasku, vyskúšajte či ju vrchná časť oblečenia prekrýva, či je zbraň dostatočne štíhla na to aby sa vám jej kontúry neotláčali tričko/košeľu a pod. Aj v zime pamätajte na to, že raz bude leto. Je mnoho spôsobov ako zbraň nosiť, vonkajšie či vnútorné opaskové puzdrá, zakasateľné, podpažné, gumené pásy na telo a pod. Pre všetky platí ten istý princíp. Čím väčšia pištoľ, tým ťažšie si zvoliť vhodné oblečenie, ktorým ju dokáže spoľahlivo skryť.

Predstavte si tiež všetky predpokladané režimy v ktorých budete zbraň nosiť. V stoji, sem tam určite pobehnete, nastupovanie a dlhšie sedenie v aute a pod. Keď vás dlhší záver tlačí pri sedení v aute do slabín (appendix carry), núti vás to neustále sa zbraňou zaoberať – a strácať tým pozornosť či prezrádzať znalým, že ju máte a kde ju nosíte. Čím ťažšia pištoľ, tým je jej dlhodobejšie nosenie nepríjemnejšie. Dlhoročné nosenie 1kg asymetrickej záťaže na opasku môže napr. spôsobiť problémy s bedrovým kĺbom. Že, Jaroslave ;). Zvolenie vhodnej veľkosti, tvaru a hmotnosti obrannej zbrane je pre vás možná rovnako dôležité ako jej kaliber.

Kaliber zbrane je ďalšou premenou, ktorá zásadne ovplyvňuje ergonomickú vhodnosť zbrane. Z dvoch dôvodov. V prípade streľby má výkonnejší kaliber väčší spätný ráz a horšie sa zvláda.Tiež zbraň konštruovaná na väčší náboj bude väčšia. Kombinácia malej zbrane a výkonného kalibru je vyslovene nevhodná. Aj tu platí, že menej je niekedy viac. Klávesnicoví borci virtuálneho priestoru žijúci nad tabuľkami zastavovacieho efektu asi súhlasiť nebudú, ale kalibre 9mm Luger a 9mm Brow. sa používajú už viac ako 100 rokov a preukázali sa ako dostatočné. Pre civilné použitie na osobnú obranu. Ak očakávate útok ľadového medveďa v balistickej veste hľadajte niečo iné. Príliš výkonné kalibre sú dokonca v prípade eliminácie útočníka v priestore s inými nezúčastnenými osobami vyslovene nevhodné. Veľkou guľou v hlavni tú malú v lebke nenahradíte.

Obranná pištoľ nie je na okrasu ale treba z nej pravidelne strieľať. Aby ste si preverovali spoľahlivosť a vybudovali svalovú pamäť na tú konkrétnu zbraň. A tu sa dostávame k cene, ktorá vás pri pravidelnej streľbe začne zaujímať. Z tohto pohľadu sa ukazuje ako ideálne riešenie kalibru pre obrannú zbraň náboj 9mm Luger. Na našom trhu má ideálny pomer parametrov k cene. Dodnes si spomínam na STI LS40 v kal. .40 S&W, do ktorej náboj stál viac ako dvojnásobok lugra a prestal som z nej strieľať, lebo po každej rane ma štípala dlaň ako keby som dostal trstenicou od učiteľa. Tuším by som ju po útočníkovi radšej hodil ako vystrelil 😀

Ergonómia je vec kľúčová a absolútne individuálne vnímaná. Dajte si na čas, nikam sa pri výbere zbrane neponáhľajte. Každú pištoľ si treba vyskúšať streľbou, ako sadne do VAŠICH konkrétnych rúk. V internetových diskusiách a Facebook debatách sa to určite nedozviete. Vyskúšajte si ovládacie prvky, spúšť, možnosť VÁŠHO skrytého nosenia. Výber bude vždy o určitom kompromise, ale NIKDY si nevyberajte zbraň s tým, že sa jej budete zásadne prispôsobovať. Ani ovládaním, ani šatníkom. Dôležitá pri streľbe aj skrytom nosení je totiž prirodzenosť a k tej je nutná istá forma dobrého pocitu.

pokračovanie nabudúce

Ing. Ľudovít Miklánek