K činnosti združenia 10/2017

Vážení priatelia a kolegovia, začal sa september, skončili sa prázdniny a aj v oblasti zbraní sa začali znova hýbať ľady. V priebehu augusta a septembra sa objavilo viacero “zaručených” správ, ktoré mnohých vyľakali a preto nám dovoľte krátke zhrnutie súčasného stavu implementácie smernice do nášho zákona.

15 mesačné obdobie, ktoré má SR na zapracovanie požiadaviek smernice do svojich zákonov a vyhlášok beží. Nie je pravda, že už od novembra má platiť novela zákona o zbraniach. To by vzhľadom na komplikovanosť legislatívneho procesu ani nebolo reálne možné stihnúť. Reštriktívny návrh z dielne PPZ, ktorý sa objavil v posledných mesiacoch, bol skôr akýmsi prvotným podkladom pre interné pripomienkové konanie na úrovni PPZ a nie celého rezortu MVSR.  Okrem navrhovanej reštrikcie nad rámec smernice dokument PPZ veľkú väčšinu ustanovení smernice ani neimplementoval a aj preto už z podstaty veci nemôže byť považovaný za ucelený konečný návrh zákona, ktorý by bol bez ďalšieho akceptovateľným podkladom pre pripomienkovanie.

Na tvorbe návrhu novely zákona č.190/2003 Z. z. sa už niekoľko mesiacov intenzívne pracuje a čaká ho interné pripomienkovanie aj od ďalších dotknutých organizácií rezortu MV SR. Následne prebehne verejné medzirezortné pripomienkové konanie, schvaľovanie vládou, parlamentom. Ako vidíte je priskoro dnes hovoriť o tom, čo a ako bude konkrétne v novele upravené.

Posledné verejné vyjadrenia predsedu parlamentu a ministra vnútra ste iste zaregistrovali. Aj v rámci Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť je snaha riešiť problém podobne ako v ČR. Teda komplexne s ohľadom na bezpečnosť štátu i záujmové spolky ktoré pre svoju činnosť využívajú zbrane. Do tejto debaty sa konštruktívne zapájame. Dúfajme, že ostane v odbornej rovine a neskĺzne do politikárčenia.

Objavili sa aj výčitky ohľadne zdanlivej nečinnosti združenia LT, výzvy k organizovaniu protestov a pod. Sme radi že mnohí vlastníci zbraní aktívne sledujú situáciu. Každá fáza legislatívneho procesu si vyžaduje svoje nástroje. Dnes je fáza vytvárania dokumentu “za stolom” ku ktorému sme prizvaní. Budeme teda rokovať za stolom, pretože tam sa tvorí základ toho čo pôjde na vládu a potom do NR SR. Ak nebudú občania vypočutí tu, potom príde možno na rad aj hlasné vyjadrenie nesúhlasu iným spôsobom. Úzko v tomto spolupracujeme okrem iných aj s Konfederáciou klubov vojenskej histórie, ktorej členom tiež hrozí výrazná ujma na právach v dôsledku smernice.

Neinformujeme o našej činnosti každý týždeň, nakoľko mnohé veci sú rozpracované dlhodobo, iné sa udejú doslova zo dňa na deň. Náš tím pracuje na viacerých úrovniach a momentálne sa sústreďujeme na legislatívny proces, ktorý sa začal v Bruseli už pred skoro dvoma rokmi. Okrem implementácie smernice nás čaká kritická zmena technických predpisov o posudzovaní zhody na zbrane a strelivo, ktoré sú z pohľadu streleckej verejnosti rovnako zásadné. Nedokonalé technické nariadenie vlády a vyhláška dokáže v dôsledku spôsobiť rovnakú reštrikciu ako jej priame zavedenie do zákona o strelných zbraniach a strelive. Nové predpisy by mali ísť do verejného medzirezortného pripomienkového konania už v tomto októbri a preto streleckú verejnosť žiadame o veľkú ostražitosť aj vo vzťahu k tejto téme.

Ako vidíte, máme vážne dôvody prečo sa momentálne menej venujeme organizovaniu obľúbených akcií pre streleckú verejnosť. Dúfame, že keď pominie súčasné ohrozenie a uvoľnia sa nám ruky, budeme sa opäť stretávať na slovenských strelniciach pri príjemnejších príležitostiach ako sú debaty o zákazoch.

Komunikácia združenia s členmi aj sympatizantmi sa vzhľadom na vysoké pracovné vyťaženie dosť zúžila. Objavujeme sa menej na strelniciach i rôznych internetových fórach. Preto ak chcete byť informovaní, využite prosím priame linky na naše združenie a otázky či podnety smerujte priamo na členov nášho tímu prostredníctvom našich vlastných komunikačných kanálov, najlepšie prostredníctvom emailu na adresu info@legistelum.sk prípadne priamo na jednotlivých členov vedenia na adresy uvedené na našej webstránke. Úplne najjednoduchšie sa s nami spojíte súkromnou správou cez náš profil na FB https://www.facebook.com/LegisTelum/ . Pokiaľ je to v našich možnostiach, na správy doručené cez FB sa snažíme odpovedať obratom.

bd, lm