Právo držať zbraň v Ústave?

Vážení priatelia, určite ste zachytili vyjadrenie predsedu SNS o tom, že sa táto strana chystá navrhnúť novelu Ústavy SR, ktorá by mala občanom SR garantovať právo držať zbraň. Oficiálne vyjadrenie SNS nájdete na ich stránke. Podobne ako v ČR, aj táto iniciatíva bola vyvolaná predovšetkým aktuálnou smernicou EÚ, ktorou sa Brusel snaží úplne nelogicky a v rozpore so súčasným rozsahom občianskych práv zakázať celé kategórie civilných zbraní.

Naše združenie oslovilo všetky relevenatné politické subjekty, ktoré mohli ovplyvniť legislatívny proces v tejto oblasti. Jediné strany, ktoré sa reálne a vecne chopili tejto problematiky boli koaličná SNS a opozičná SaS. Strana SaS spravila v spolupráci so Stálym zastúpením SR mnoho na poli európskom, kedy sa práve cez jej štruktúry podarilo presadiť viaceré zmeny základného textu smernice. V týchto dňoch zasa koaličná SNS dala verejne najavo, že sa mieni zastať občanov a ich práv tak, aby zostali v dnešnej podobe, nakoľko sa posledné týždne začali objavovať správy o existencii návrhu novely zákona č.190/2003 Z.z. z dielne PPZ, ktorý mal byť striktnejší ako sama smernica.

Veľmi vítame túto iniciatívu. ale je na mieste i opatrnosť. Vyhlásenie ešte nie je návrh, a k schváleniu prípadného návrhu vedie dlhá cesta. Minimálne treba súhlas 3/5 väčšiny všetkých poslancov NRSR. To že nejde o ľahkú úlohu vidieť aj v prípade ČR, kde sa oň snaží samotný minister vnútra a narazil na Senát. Ak by aj došlo k zmene Ústavy, nie je všetko vyhraté. Dôležité bude samotné znenie novely zákona č.190/2003 Z.z. a nadväzujúcich vyhlášok. V každom prípade však ide o vec pozitívnu. Aj keby nedošlo k zmene Ústavy, minimálne sa začne o tomto probléme hovoriť. A v prípade striktných zákazov to problém bude. Ekonomický aj bezpečnostný.

Ing. Ľudovít Miklánek, člen predstavenstva LT