Implementácia smernice (9.8.2017)

Priatelia, dovoľte krátku informáciu o aktuálnej situácii…

Česká republika dnes napadla smernicu žalobou na Súdnom dvore EU. Pozícia Slovenska smerom k českej žalobe ale stále nie je jasná. Dôvody na pristúpenie k českej žalobe pritom má aj Slovensko, a to nemalé.

PPZ pred týždňom rozposlalo na interné pripomienkovanie vlastnú predstavu o implementácii smernice. Tento návrh však na prekvapenie neguje výstupy našich zástupcov v orgánoch EU počas prerokovania smernice. Zdá sa, že slovenská schizofrénia vo vzťahu k smernici pokračuje.

Návrh implementačnej novely zákona o strelných zbraniach a strelive z dielne PPZ, ktorý je momentálne až do 17.8. v internom pripomienkovom konaní v rámci zboru ide v mnohých ohľadoch čo do reštrikcie ďaleko za rámec smernice. Na úkor ústupkov, ktoré sa pre našich občanov podarilo vyrokovať práve slovenským zástupcom v Rade a EP! Ide o interný dokument, ktorý predchádza vnútrorezortnému pripomienkovému konaniu na pôde MVSR. Je preto veľmi pravdepodobné, že tento text sa v rámci vnútrorezortného konania na MVSR bude meniť a do verejného medzirezortného konania pôjde iný text. Práve k tomu v súčasnosti smerujú všetky naše aktivity.

Dr. Boris Draškaba, Predseda predstavenstva Legis Telum

Informácia Ministerstva vnitra ČR

Vecné zhrnutie obsahu žaloby