Implementácia smernice

Vážení priatelia,
pár slov k súčasnému legislatívnemu kvasu…

Napriek dovolenkovému obdobiu v rezorte vnútra postupne pokračujú práce na implementácii novej zbraňovej smernice do zákona o strelných zbraniach a strelive, ktoré oficiálne započali pred pár týždňami.

V súčasnosti prebieha prvé kolo vnútrorezortných rokovaní o novele zákona. V diskusii jednotlivých rezortných zložiek sa práve teraz rodí predstava o novej podobe zákona a Legis Telum nestojí bokom, práve naopak. K dnešnému dňu však konkrétnosti nie sú na rokovacom stole. Napriek poplašným zvestiam, ktoré sa šíria slovenským internetom môžeme potvrdiť, že nič nie je ani uzatvorené ani dané. To, že držitelia zbraní majú inú predstavu o podobe zákona ako odporcovia myšlienky legálne ozbrojeného občianstva nie je nič nové. Cesta ku konečnej podobe novely zákona je ale dlhá a kľukatá.

V najbližších týždňoch sa ukáže, či implementácia pôjde cestou reštrikcie nad rámec smernice alebo naopak, prevládne hlas rozumu a budú sa maximálne realizovať všetky výnimky, ktoré sa nám podarilo pracne vydupať na pôde orgánov EU. S napätím tiež očakávame, ako sa Slovensko postaví k českej žalobe na Súdny dvor proti smernici. Čas sa kráti a česká strana zatiaľ žalobu nepodala. Podpora Slovenska je ale stále v hre!

Po skončení neverejného vnútrorezortného konania bude zhruba na prelome jesene a zimy 2017 nasledovať verejné medzirezortné pripomienkové konanie nasledované schaľovaním textu na vláde, rozpravou a schvaľovaním v parlamente a nikdy sa nedá vylúčiť ani prezidentské veto či dohra na ústavnom súde. Pokiaľ to bude možné a vhodné, budeme Vás samozrejme čo najskôr a pravidelne informovať o detailných výstupoch tak, ako sme to robili aj počas rokovaní Rady a EP.

Nakoľko sme pre našu vec získali relevantné politické subjekty a osobnosti, nepodliehame pesimizmu. S optimizmom sa to však tiež nemá preháňať…

Dr. Boris Draškaba
predseda predstavenstva
Legis Telum