Príhovor predsedu

Vážení členovia, priatelia a sympatizanti Legis Telum,

v posledných dvoch rokoch naše združenie prešlo doteraz najťažšími skúškami. Dlhé mesiace sme, čiastočne úspešne, zápasili s mimoriadne reštriktívnym legislatívnym návrhom smernice o kontrole nadobúdania a držby zbraní z pera Európskej komisie. Stálo nás to veľa času a úsilia, ale pokiaľ sa pri implementácii náš vlastný parlament nerozhodne inak, plošná konfiškácia zbraní nám nateraz nehrozí. Dôjde ale celkom určite k výraznému obmedzeniu našich slobôd. Toto je jedna z daní, ktoré platíme ako občania malého členského štátu EÚ po prijatí Lisabonskej zmluvy. Práve vďaka tejto hrozbe sa nám na druhej strane podarilo dotvoriť celounijné združenie rovnako zmýšľajúcich organizácií Firearms United, ktoré sa ukázalo ako veľmi životaschopné. Žiaľ, práve v takejto zložitej situácii nás oveľa viac ako po minulé roky o sily oberali aj vážne personálne, zdravotné a pracovné starosti a ataky rôznych neprajníkov.

Keď sme sa pohybovali na pôde európskych aj našich národných inštitúcií, bolo viac a viac zrejmé, že držitelia zbraní potrebujú jasné zastúpenie aj v politickom živote. Ako nestranní a nezávislí aktivisti môžete dosiahnuť veľa, ale s úspechom sa vždy čoraz jasnejšie črtajú limity takéhoto postoja. Napriek tomu som sám ako aj spolu s mojimi kolegami vo vedení združenia veľmi dlho zvažoval pozitíva aj negatíva ponuky na užšiu spoluprácu, ktorú som ako osoba dostal od politického subjektu.

Ako sa vraví, kto dlho váha, napokon neskočí. Vedel som, že ma to bude stáť opľúvanie v médiách, ohováranie od facebookových bojovníkov, nepochopenie od našich členov a určite aj ochladnutie niektorých vzťahov. Ako som sa rozhodol už viete. Idem do toho so stranou, ktorá držiteľom zbraní niekoľkokrát podržala chrbát doma aj v EÚ, je mi v mnohých ohľadoch názorovo blízka a v neposlednom rade ma presvedčila aj vysoká profesionalita tímu s ktorým som spolupracoval v EP pri schvaľovaní novely smernice. Chcem byť priznaným hlasom streleckej obce v slovenskej aj európskej politike. Ak sa to podarí, výborne. Ak nie, myslím, že za pokus to stálo aj tak.

Od začiatku nám bolo všetkým jasné, že ak sa budem otvorene angažovať v politike, bude to mať nutne dopad aj na moje fungovanie v pozícii predsedu predstavenstva nášho združenia. Na ostatnom zasadnutí predstavenstva minulý týždeň som sa preto vzdal funkcie predsedu, pričom až do zvolenia nového predsedu boli na právne úkony za združenie splnomocnení ostatní členovia predstavenstva.

Káru, ktorú všetci ťaháme, bude teda po mne ďalej kočírovať niekto iný. Na moju plnú podporu sa bude môcť vždy spoľahnúť!

JUDr. Boris Draškaba