K činnosti združenia 2/2018

Vážení priatelia a kolegovia. Po dlhšej dobe si dovoľujeme uviesť krátke informácie k tomu čo nás čaká v najbližšom období. Základom plánu činnosti na tento rok bude bez akýchkoľvek debát najmä chystaná novela zákona. Podľa predbežnej informácie MVSR by v marci začalo prebiehať medzirezortné pripomienkové konanie (MPK) novely zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive.

V rámci príprav na MPK prebiehajú už dlhšiu dobu rôzne stretnutia so zástupcami jednotlivých skupín dotknutých  strelcov. Aktivizujú sa organizácie športových strelcov ale i kluby vojenskej histórie. Práve strelecká činnosť v týchto oblastiach bude zrejme novelou zákona najradikálnejšie ovplyvnená. Zasiahne ale všetkých občanov, nielen držiteľov Zbrojných preukazov. Posledné stretnutie so zástupcami klubov vojenskej histórie z celého Slovenska, ktoré sa uskutočnilo 24.2.2018 v pamätníku SNP v Banskej Bystryci dáva nádej, že sme stále schopní sa zmobilizovať k ochrane našich práv.

Ďalšou zásadnou fázou bude prerokovávanie novely v parlamente. Čakajú nás rokovania s poslancami, zrejme sa zúčastníme i rokovaní niektorých parlamentných výborov ako tomu bolo pri poslednej novelizácii. V každom prípade do finálneho schválenia novely je ešte relatívne ďaleko. Bude potrebný aj tlak verejnosti. Preto prosím ak chcete pomôcť, sledujte výzvy ktoré budú na našom webe a FB. Prvá sa bude určite týkať podpisov hromadnej pripomienky v MPK. Paralelne ale vznikajú nové zákony i novely zákonov a vyhlášok, ktoré môžu zásadne ovplyvniť život nás strelcov. Ide napríklad o pripravovaný zákon o posudzovaní zhody a značení civilných strelných zbraní, či vyhláška ktorá má konkrétne popisovať spôsoby a metódy ich skúšania a overovania. Je potrebné monitorovať aj prípadné novely zákona o športe a pod.

Okrem legislatívnych záležitostí sa budeme snažiť ďalej organizovať rôzne prednášky a akcie, ktorých náplňou by mala byť osveta a vzdelávanie v obalasti vlastnenia a používania zbraní. Všetky aktuálne informácie budeme pravidelne uvádzať na našom webe a facebook stránke.

Ing. Ľudovít Miklánek, člen predstavenstva