SEMI úpravy zbraní – koniec jednej éry

Drahí priatelia. Dňa 24.5.2017 bola vo vestníku EU publikovaná Smernica Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2017/853. Od toho okamžiku nám začalo odpočítavanie konca obdobia tzv. grandfatheringovej doložky. Lehota skončila včerajším dňom (13.6.2017) a ukončila tak prechodné obdobie s právnou výnimkou. Počas týchto posledných dní si mohli držitelia zbrojných preukazov, s najväčšou pravdepodobnosťou už naposledy, legálne zadovážiť samonabíjacie verzie pôvodne samočinných (automatických) strelných zbraní.

Po rozpade východného bloku bola na vlne novonadobudnutej slobody a demokracie i našim občanom znovu umožnená súkromná držba strelných zbraní. Každý mohol cítiť, v totalitnom období chýbajúci, pocit dôvery systému vo svojich občanov. Po našom vstupe do Európskeho spoločenstva a najmä po ratifikácii Lisabonskej zmluvy sme však stratili možnosť individuálneho prístupu ku citlivým otázkam národnej držby strelných zbraní. Navzdory svojej bezproblémovej streleckej obci už podlieha Slovensko väčšinovému systému hlasovania v EÚ. Nanešťastie sa aparát EÚ rozhodol bojovať proti teroristickým útokom nezmyselným perzekvovaním doteraz vždy zákonadbalých a uvedomelých občanov – legálnych vlastníkov strelných zbraní.

V smernici, ktorú musia členské štáty povinne implementovať do svojho národného práva, je popísaných niekoľko možných nezmyselných obmedzení. Najdrakonickejším je praktická možnosť absolútne obmedziť nadobúdanie zberateľsky a športovo najlákavejšej skupiny strelných zbraní a zásobníkov do nich.

Občianske združenie Legis Telum bolo jedným z lídrov celoeurópskeho odporu voči navrhovanej smernici. Priamo na pôde EP sa konštruktívnou debatou snažilo pozitívne vplývať na podobu spracovávaného dokumentu. Jedným z obrovských úspechov bola existencia samotnej grandfatheringovej doložky. Tá garantovala všetkým doterajším majiteľom upravených automatických zbraní zákaz retroaktivity nových nariadení. Mnohé obmedzenia však v texte zostali. Publikovaním smernice 2017/853 predhodila EÚ konečný text svojim členským štátom na povinné zapracovanie.

Ako napísal nedávno náš predseda. “Začína sa pre nás ťažký zápas o ďalšiu podobu nášho zákona, ktorá sa zrodí v implementačnom procese. Smernicu je možné do nášho zákona prebrať na prospech občana ale aj veľmi veľmi reštriktívne.

Dnes ešte nikto nevie s akou podobou zákona sa budeme musieť naučiť žiť. Isté však je, že v živote majiteľov ZP končí jedno významné obdobie. Preto sme sa rozhodli zrekapitulovať možnosti našej komunity pred platnosťou smernice. V niekoľkých článkoch z nasledujúcej tématickej série nazvanej “Zakázané ovocie” Vám priblížime vybrané strelné zbrane na ktorých nadobúdanie sa vzťahujú nové obmedzenia.

Ing. Tomáš Szabo