Psy, autá, zbrane a slobodný internet
Slovensko čelí ďalšej vlne reštriktívneho zákonodarstva, ktoré si tento raz vzalo na mušku chov a držanie tzv. nebezpečných psov a bojových plemien a v týchto dňoch je už možné prečítať si návrh novely zákona, ktorým sa upravujú niektoré podmienky [...]
Bezpečnosť alebo eurá? V zdravotníctve eurá.
V poslednej dobe v spoločnosti rezonuje veľa vecí. Otvorene sa hovorí o tom, ako je občan považovaný za dojnú kravu a nosiča lístkov do urny. Ministerstvo zdravotníctva v spolupráci s Ministerstvom vnútra však v poslednej dobe posunuli pomyslenú l [...]
Nebezpečné zbrane len pre “preverených”
Na webe ministerstva vnútra sa po dlhej dobe od platnosti novely (a krátko pred skončením zákonom stanovenej lehoty) konečne objavil zoznam zbraní, ktoré sa môžu zaradiť do kategórie B podľa § 5 ods. 1  písm. f) zákona č. 190/2003 Z.z. Ide o zbran [...]
Podrobnejšie uvádzanie výrobných čísel zbrane
Vážení priatelia, v nedávnej dobe sa medzi slovenskou streleckou komunitou začala ústnym podaním šíriť informácia, že na pôde Prezídia Policajného zboru SR sa chystá vydanie nového metodického pokynu, ktorý upraví označovanie zbraní a ich hlavných [...]
Pozvánka na prednášku “psychotesty a zákon”
Klub spišských strelcov SNV organizuje Prednášku k novelizovanému zákonu o zbraniach a strelive so zameraním na „psychotesty“ v Klubovni  Slovprezentu v SNV („Krytá strelnica“), na ktorú Vás týmto pozývame.   Uskutoční sa dňa 1. decembra  201 [...]
Stojí za pozornosť
Všetkým čitateľom odporúčame zaujímavý článok týkajúci sa problematiky držania strelných zbraní:   http://www.dfens-cz.com/view.php?cisloclanku=2011110602  [...]
Brániť sa, či nebrániť?
„Ako nám ukazujú tragické prípady posledného obdobia u nás i vo svete, polícia nedokáže vždy zamedziť konaniu bezprávia. Je totiž nemožné, aby bola všadeprítomná. Rovnako záchranné zložky nedokážu ochrániť zdravie a život vždy a všade. Preto je pr [...]
Komentár k Vyhláške Ministerstva zdravotníctva
Komentár k Vyhláške Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 229/2011 Z. z. o postupe pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti na držanie alebo nosenie strelných zbraní a streliva a o náležitostiach lekárskeho po [...]
Dočasný chaos
A máme čo sme nechceli. Takto sa začínal článok, ktorý uvádzal prijatie poslednej novely zákona č. 190/2003 o strelných zbraniach a strelive v slovenskom parlamente. Dovolím si ho parafrázovať. A majú čo nechceli. Kto? Ministerstvo vnútra a políci [...]
Komentované znenie novely zákona
Vážení čitatelia, prinášame Vám komentované znenie poslednej novely zákona o strelných zbraniach a strelive. Komentár k textu budeme priebežne dopĺňať.   >>> Komentované znenie zákona o strelných zbraniach a strelive <<< &nb [...]
Nákup na diaľku
Po dlhšej debate na airsoftovom portály, kde mi bolo tvrdené, že žiadnu časť airsoftovej zbrane nemožno objednať na diaľku či už z tuzemského, alebo zahraničného obchodu, som sa rozhodol požiadať o výklad tých najkompetentnejších alebo aspoň tých, [...]
A máme čo sme nechceli…
Po dlhotrvajúcom procese parlament dospel k rozhodnutiu, že na nás uvalí psychotesty. Každých 10 rokov pre skupinu zbrojného preukazu  A, C, držiteľov samonabíjacích zbraní odvodených od samočinných  a držiteľov zbraní A na výnimku.  Držitelia ost [...]