Komentár k reportáži na TV JOJ
Týmto by sme radi reagovali na reportáž TV JOJ odvysielanú dňa 9.4.2013 vo večernom spravodajstve s názvom „Slováci sa ozbrojujú“. Odzneli v nej rôzne informácie, ktoré vytrhnuté z kontextu alebo bez ďalších informácií pôsobia alarmujúco, ale v sk [...]
Zbraní medzi ľuďmi je priveľa…
A je to tu znova. Znova som nedodržal bobríka udržiavania mentálneho zdravia ohľadne nečítania mienkotvorných denníkov a vypadlo na mňa toto z Pravdy. Človek po prečítaní musí pouvažovať, či tak hlboko upadla novinárčina, alebo je táto demagógia c [...]
Návšteva strelnice Lozorno
V sobotu, 2. februára sme navštívili strelnicu v Lozorne. Ide o novootvorenú krytú strelnicu nachádzajúcu sa na okraji areálu poľnohospodárskeho družstva. Vzhľadom na balistický posudok umožňujúci streľbu i z dlhých automatických zbraní ponúka str [...]
Psy, autá, zbrane a slobodný internet
Slovensko čelí ďalšej vlne reštriktívneho zákonodarstva, ktoré si tento raz vzalo na mušku chov a držanie tzv. nebezpečných psov a bojových plemien a v týchto dňoch je už možné prečítať si návrh novely zákona, ktorým sa upravujú niektoré podmienky [...]
Bezpečnosť alebo eurá? V zdravotníctve eurá.
V poslednej dobe v spoločnosti rezonuje veľa vecí. Otvorene sa hovorí o tom, ako je občan považovaný za dojnú kravu a nosiča lístkov do urny. Ministerstvo zdravotníctva v spolupráci s Ministerstvom vnútra však v poslednej dobe posunuli pomyslenú l [...]
Nebezpečné zbrane len pre “preverených”
Na webe ministerstva vnútra sa po dlhej dobe od platnosti novely (a krátko pred skončením zákonom stanovenej lehoty) konečne objavil zoznam zbraní, ktoré sa môžu zaradiť do kategórie B podľa § 5 ods. 1  písm. f) zákona č. 190/2003 Z.z. Ide o zbran [...]
Podrobnejšie uvádzanie výrobných čísel zbrane
Vážení priatelia, v nedávnej dobe sa medzi slovenskou streleckou komunitou začala ústnym podaním šíriť informácia, že na pôde Prezídia Policajného zboru SR sa chystá vydanie nového metodického pokynu, ktorý upraví označovanie zbraní a ich hlavných [...]
Pozvánka na prednášku “psychotesty a zákon”
Klub spišských strelcov SNV organizuje Prednášku k novelizovanému zákonu o zbraniach a strelive so zameraním na „psychotesty“ v Klubovni  Slovprezentu v SNV („Krytá strelnica“), na ktorú Vás týmto pozývame.   Uskutoční sa dňa 1. decembra  201 [...]
Stojí za pozornosť
Všetkým čitateľom odporúčame zaujímavý článok týkajúci sa problematiky držania strelných zbraní:   http://www.dfens-cz.com/view.php?cisloclanku=2011110602  [...]
Brániť sa, či nebrániť?
„Ako nám ukazujú tragické prípady posledného obdobia u nás i vo svete, polícia nedokáže vždy zamedziť konaniu bezprávia. Je totiž nemožné, aby bola všadeprítomná. Rovnako záchranné zložky nedokážu ochrániť zdravie a život vždy a všade. Preto je pr [...]
Komentár k Vyhláške Ministerstva zdravotníctva
Komentár k Vyhláške Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 229/2011 Z. z. o postupe pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti na držanie alebo nosenie strelných zbraní a streliva a o náležitostiach lekárskeho po [...]
Dočasný chaos
A máme čo sme nechceli. Takto sa začínal článok, ktorý uvádzal prijatie poslednej novely zákona č. 190/2003 o strelných zbraniach a strelive v slovenskom parlamente. Dovolím si ho parafrázovať. A majú čo nechceli. Kto? Ministerstvo vnútra a políci [...]