Nástup eurototality? + analýza

EDIT: 1. Schválený text v slovenčine; 2. Analýza dopadov smernice na SR;

Dnes, 14.3.2017 bola Európskym parlamentom schválená novela Smernice Rady č. 91/477/EEC o kontrole nadobúdania a držby zbraní. Táto skutočnosť prebudila aj posledných držiteľov zbraní, ktorí si mysleli „že to EÚ nemyslí vážne a nejak sa to vyrieši“. Nevyriešilo. Viac ako rok systematickej práce a viacero ciest do Bruselu a Štrasburgu prinieslo nejaké ovocie.  Celkový „prúser“ to však len zjemnilo ale neodstránilo.

Čo sa vlastne stalo

Plénum EP schválilo návrh v znení, ktorý vzišiel z trialógov. Tento text vznikol na nátlak veľkých členských štátov EÚ s jasným cieľom čo najviac odzbrojiť občanov. Plošne. Počas rokovaní sa podarilo odstrániť najväčšie totalitné perly typu „zakáž a bez náhrady skonfiškuj“, ale v texte zostalo mnoho nezmyslov. Viac sa dočítate v podrobnej analýze ktorú stiahnete na konci článku. V každom prípade počas tvorby a schvaľovania materiálu demokracia dostala riadne „na frak“.

491 poslancov utopilo práva desiatok miliónov občanov EÚ. 178 bolo proti, 28 sa zdržalo. Takto sa k veci v hlasovaní postavili slovenskí europoslanci:
ZA: Csáky, Nagy, Flašíková-Beňová, Maňka, Smolková, Zala
PROTI: Sulík, Žitňanská, Škripek, Štefanec, Kukan, Mikolášik
ZDRŽAL SA: Záborská

Čo schválenie spôsobí

Je mnoho dôvodov považovať tento materiál za paškvil, ktorým sa etatisti snažia „poručit větru, dešti“. Hlavné námietky sú tieto. Smernica:

1. Nebojuje proti terorizmu a prakticky vôbec neovplyvní dostupnosť zbraní teroristom. Teroristi nekupujú zbrane v legálnych obchodoch a nerobia si kvôli tomu zbrojné preukazy. Odzbrojenie zákona dbalých občanov EÚ má zjavne iný dôvod.

2. Prináša nezmyselné technické obmedzenia, ktoré nerešpektujú zásady konštrukcie a použitia zbraní. Obmedzenia zbraní so sklopnou pažbou, limitovanie kapacity zásobníkov a vymýšľanie politicky nekorektných skupín „najnebezpečnejších zbraní“ len poukazuje na nekompetentnosť tvorcov smernice.

3. Kriminalizuje občanov za už nadobudnuté predmety, čím vlastne posilní čierny trh. Milióny zásobníkov nad povolenú kapacitu, ktoré sú medzi obyvateľstvom prejdú na čierny trh, stúpne ich cena. Podobne mnoho zbraní, ktoré sa vďaka pasívnej občianskej neposlušnosti proste „stratia“. Prax v rôznych krajinách sveta ukazuje, že zákazy vždy vedú k nárastu čierneho trhu. Odnaučila prohibícia američanov piť?

4. Nerešpektuje slovenské špecifiká čo spôsobuje zníženie dôvery vo vlastný štát. Príkladom sú expanzné zbrane. Tí, ktorí svoje zbrane neprihlásili a vlastnia ich ilegálne dnes vďaka EÚ spokojne pozerajú na tých „hlúpych“ čo ich priznali. A tí nevedia či ich nebudú musieť dať znehodnotiť alebo povinne odovzdať štátu do úschovy. Zabudnite na nejaké ďalšie zbraňové amnestie, nikto súdny už nič neprizná.

5. Bude znamenať nárast nákladov pre občanov rádovo v desiatkach miliónov eur priamych poplatkov za každých 5 rokov bez akéhokoľvek zmyslu. Nárast počtu evidencie hlavných častí, skrátenie platnosti ZP. Nové povinnosti, poplatky  nehovoriac o potrebe zaviesť nové elektronické evidenčné systémy. Za naše peniaze, z našich daní.

A toto všetko bez akéhokoľvek predpokladaného pozitívneho dopadu. Trestná činnosť páchaná legálnymi zbraňami dlhodobo klesá a tvorí absolútne zanedbateľnú časť násilnej trestnej činnosti v celej EU. Argumentácia „však sú tam výnimky“ je veľmi krátkozraká. Výnimky, pri ktorých úradník rozhoduje o právach občana iba vedú k nárastu korupcie a klientelizmu.

EU nám tento svoj hanebný počin predkladá skoro ako víťazstvo nad terorizmom.  Teroristi sa musia smiať, až sa za bruchá chytajú. Čo je pre nich lepšie ako odzbrojené bezbranné obyvateľstvo?

Teraz nás čaká druhá fáza. Implementácia smernice do nášho právneho poriadku. Sledujte dobre ako sa ktorá politická strana postaví k tejto otázke. Do veľkej miery sa z toho bude dať odvodiť, nielen ako to ďalej myslí s bezpečnosťou vlastných občanov ale aj to či občana považuje za suveréna v štáte alebo iba za poddaného platiča daní. EÚ na bezpečnosť bežných ľudí nielen že rezignovala, ale buduje režim, ktorý je založený na bezohľadnom presadzovaní vytýčenej euro ideológie. Inak sa tomu hovorí aj totalita. A do tej sa im legálne ozbrojený občan zjavne nehodí.

Ing. Ľudovít Miklánek
člen predstavenstva

DOWNLOAD – Analyza dopadov podrobne k 14-03-2017