Návrh smernice schvaľovaný EP

Vážení priatelia, ako sme Vás už informovali, Legis Telum sa spolupodieľalo na príprave pozmeňovacích návrhov k návrhu smernice Rady 91/477/EHS o kontrole získavania a vlastnenia zbraní. Tieto pozmeňovacie návrhy si kladú za cieľ odstrániť najväčšie nedostatky návrhu smernice, ktorý obsahuje text schválený v procese trialógov medzi Európskou komisiou, Radou a Európskym parlamentom. Pozmeňovacie návrhy získali dostatočnú podporu europoslancov na to, aby boli predložené na rokovanie pléna Európskeho parlamentu. Za toto patrí veľká vďaka najmä tímu poslaneckej kancelárie p. Sulíka a p. Charanzovej.

Text pozmeňovacích návrhov nájdete na tomto odkaze

Dokument je pomerne rozsiahly a neprehľadný, poslanecké pozmeňovacie návrhy nájdete v bodoch 137 až 164. Návrh smernice bude prerokovaný v pléne EP zajtra, 14.3.2017. Rozprava pléna začne o 9.00 a samotné hlasovanie pléna je plánované na čas medzi 12.00 až 14.00 hod.

Program nájdete TU.

Deficit demokracie je systémovým problémom fungovania EÚ a týka sa nie len EK ale aj Rady a EP. Podmienkou prerokovania samotných pozmeňovacích návrhov je odsúhlasenie procedúry, ktorá to umožní. Pokiaľ väčšina pléna s týmto súhlasiť nebude, na podané poslanecké pozmeňovacie návrhy sa prihliadať nebude a bude sa hlasovať iba o texte ktorý je výsledkom trialógu. A to je text s ktorým sa nedá súhlasiť…

Ostáva len veriť, že sústredený tlak záujmových skupín a aktivita nám naklonených poslancov padne v pléne EP na úrodnú pôdu. Ak plénum EP schváli výsledok trialógu bezo zmien, pravdepodobne ho následne bez zmeny schváli aj Rada a začne sa implementačný proces na domácej pôde v ktorom pôjde o všetko.

Ruleta je roztočená…

BD