Európskejší ako Európa

Už sme na toto čudo zdôvodnené ako “implementácia smernice EÚ” čakali dlho a nakoniec sme sa dočkali ešte tento rok. Ako vždy po zverejnení návrhu podobnej zakazovacej nakladačky, začali medzi verejnosťou narastať emócie. A s rastúcou frustráciou aj potreba niektorých ľudí nutne ukázať prstom na niekoho, kto “za to môže”. Pre niektorých ktokoľvek, kto je po ruke. Skúsme sa ale bez emócií v skratke pozrieť na to, ako sa veci reálne majú.

Vec má dva aspekty:

1. Technicko-legislatívny. Je fakt, že povinnosť preberať záväzné akty EÚ nám náš vlastný parlament zakotvil v Ústave SR. Môžeme si o tom myslieť čokoľvek, ale čl.7, ods.2 tam jednoducho je. Čiže sme povinní prevziať požiadavky smernice EU. A to sa práve deje formou legislatívneho procesu – novelou zákona, ktorej návrh sa pred pár dňami objavil v medzirezortnom pripomienkovom konaní (MPK), čo je pre verejnosť prvý krok, umožňujúci sa oficiálne vyjadrovať k jeho obsahu. Všetko doteraz boli iba neformálne “namlouvací tanečky”. Sice dôležité, ale neoficiálne.

2. Politický. Ten trvá prakticky kontinuálne. Mal by byť postavený na vízii toho, akú spoločnosť chceme vybudovať, v akej chceme žiť. Či chceme smerovať k totalite kde aj východ slnka musí byť uvedený a povolený v nejakom zákone, alebo či štát bude dôverovať svojim občanom, ktorí rokmi preukázali, že im ponechanú mieru slobody využívajú zodpovedne.

Čo sa týka prvej časti, naše združenie dlhodobo v tejto oblasti pracuje. Od spracovávania analýz, pripomienok, lobingu v Bruseli, Štrasburgu, jednotlivých ministerstvách, úradoch. Spolupracujeme na odbornej úrovni s mnohými uradníkmi a legislatívcami, čo je skupina, ktorá veci môže ovplyvniť. Aj v tieto dni intenzívne pracujeme na analýze novely, tvorby konsolidovaného textu a následnej formulácií zásadných pripomienok, ktoré pôjdu do MPK. Tu bude treba aby ich podporilo čo najviac ľudí. Je to práca vysoko odborná a enormne zdĺhavá. Jej výsledok je neurčitý. Sama o sebe nestačí, ale bez nej dobrý výsledok nedosiahneme. Ako by povedal matematik, je to nutná, nie však postačujúca podmienka.

To, že pracujeme na pripomienke neznamená, že s tým paškvilom súhlasíme. Práve naopak. Dostávame sa tým k druhej časti – politickej. Povedzme si na rovinu, napríklad pušky s kresadlovým zámkom nedával „na zbroják“ ani František Jozef I. v 18. storočí a nechce to po nás ani smernica EU. Prečo to navrhujú úradníci SR v čase, keď armády zavádzajú laserové zbrane nevedno. Navrhli zákazy nad rámec požadovaný smernicou a nevyužívajú plne nástroje ktoré im smernica umožňuje, minimálne tie výnimky ktoré sa podarilo vylobovať v Bruseli. Tu je práve priestor pre časť legislatívneho procesu, do ktorej budú môcť zasiahnuť politici v NR SR. Práve poslanci parlamentu môžu jasne ukázať prečo sa nazývajú volení zástupcovia a kto v konečnom dôsledku rozhoduje o zákonoch.

Čo teda robiť?

Bojovať na oboch frontoch, pretože ani jeden nemožno podceniť. Niektorí tvrdia že sme nečinní, nič sme nevyjednali a pod., vyzývajúc k protestným akciám či spisovaniu petícií. Ale tadiaľ podľa nás dnes cesta nevedie. To samozrejme nebráni v tom že ju môžu slobodne vyskúšať a niečo podobné zorganizovať. My budeme postupovať nasledovne:

a) spracujeme pripomienku k novele, ktorú zverejníme na portáli Slov-lex a link na ňu nájdete na našom webe. Tu bude priestor pre masovú iniciatívu, pre množstvo podpisov. Samozrejme bude verejne prezentovaná a poskytnutá s analýzou aj zainteresovaným osobám, ktoré majú vplyv na legislatívny proces;

b) spolu s našimi memorandovými partnermi plánujeme tlačovku k aktuálnemu problému a rovnako podľa vývoja situácie aj verejnú akciu, ktorá by mala poukázať na absolútnu nezmyselnosť a reálne dopady niektorých ustanovení. Nebude to akcia masová. Po zhodnotení prínosov a hlavne rizík provokácií a zneužitia sme sa s partnermi uzniesli na tom že masová akcia nami organizovaná nebude. Zatiaľ;

c) dlhodobo oslovujeme poslancov NRSR. Toto bude pokračovať, ako z našej strany, tak dúfam i zo strany verejnosti. Veríme, že čo najviac občanov kontaktuje svojich poslancov a slušne a jasne im dá najavo svoju vôľu. Pretože v konečnom dôsledku nerozhodujú úradníci, ktorí tento návrh stvorili ale to, koľko rúk v NRSR zahlasuje za alebo proti.

Ideálny stav nenastane ani v prípade odhlasovania pripomienok streleckej verejnosti. Ideálny stav by nastal, ak by tento nezmysel odmietol parlament ako celok. A ak by sa občania a politici začali napr. pýtať, prečo je text novely reštriktívnejší ako požaduje EU. Je len na občanoch SR či to dokážeme.

KvB
člen LT

Len tak na okraj a pre pobavenie – čo si mysleli o implementácii požiadaviek EÚ Sir Antony Rupert Jay a Jonathan Lynn niekedy okolo roku 1980: