Upozornenie na prebiehajúce kontroly expanzov
Na základe informácie z PPZ si dovoľujeme upozorniť vlastníkov evidovaných expanzných zbraní ktoré vznikli úpravou zbraní kategórie A, B alebo C, že od toto pondelka (8.8.2016) prebieha fyzická kontrola expanzov. Príslušníci Polície vás môžu konta [...]
Slovenské expanzy revival
Hladinu médií rozvírila správa, že zbraňou zneužitou psychopatom v Mníchove bol Glock 17, ktorý zrejme prešiel oficiálnou úpravou na expanznú zbraň v roku 2014 v Slovenskej republike. Zbraň vraj bola v Nemecku spätne prerobená do stavu, aby bola s [...]
Čo nového smernica 2?
Priatelia, uplynulé tri týždne sme Vás príliš nebombardovali informáciami ohľadne diania okolo smernice. Dôvod bol veľmi prozaický. Nebol čas nakoľko naše dni sa niesli v znamení prakticky sústavného pripomienkovania nových a nových verzií súhrnné [...]
Zorganizovanie Kurzu prvej pomoci pri poranení strelnou zbraňou v spolupráci s Falck Academy Občianske združenie Legis Telum a občanské sdružení LEX podpísali Memorandum o vzájomnej spolupráci Rozsiahle “zmäkčenie” znenia extrémne reštriktívneho n [...]
Zľavy u partnerov združenia (strelnice, výrobcovia – predajcovia zbraní a príslušenstva, inštruktori streľby, …) Prednostný prístup na akcie organizované združením (prednášky, prezentácie, …) Prednostný prístup k materiálom z (ko [...]
názov: Legis Telum – Združenie vlastníkov strelných zbraní, o.z. sídlo: Ševčenkova 34, 851 01 Bratislava korešpondenčná adresa: Ševčenkova 34, 851 01  Bratislava registrácia: registrované MV SR dňa 13.11.2009, číslo spisu VVS/1-900/90-344 39 [...]
Štatutár Na právne úkony za združenie sú poverení členovia predstavenstva. Členovia predstavenstva – predstavenstvo@legistelum.sk Predstavenstvo združenia – je riadiacim a výkonným orgánom združenia. Skladá sa z predsedu predstavenstva a dvo [...]
 [...]
Od nepamäti je jedným zo základných ľudských práv právo brániť seba, svojich blízkych a svoj majetok.  Pravdepodobne v čase, kedy človek vynašiel zbrane na lov, začal sa nimi aj brániť v prípade, ak sa cítil ohrozený. Bolo, je, a malo by to byť aj [...]
Boli sme kontaktovaní, že sa ľudom vrátili späť zásielky zaslané na našu adresu ako doporučené. Predovšetkým išlo o prihlášky do združenia. Pošta je však z našej strany vyberaná pravidelne. V súčasnosti preverujeme kde sa mohla stať chyba. Z uvede [...]