Údržba zbrane – 2.časť: Diagnostika

V predošlom diele o základnej údržbe zbraní sme uviedli odporúčaný postup, ktorý sa skladá z krokov kontroly vybitia a rozobratia zbrane, čistenia dielov, diagnostiky stavu, mazania, konzervácie a zloženia. Popísali sme si prvé dva. V druhej časti sa budeme venovať diagnostike dielov, ktorej úlohou je celkové posúdenie stavu zbrane a jej ďalšieho použitia.

Diagnostika opotrebenia a poškodenia

Zmyslom vykonávania preventívnej diagnostiky je hľadanie miest s výrazným opotrebením prípadne poškodením. Dôležité je, aby diely po čistení boli vyutierané do sucha a neobsahovali žiadne nečistoty ani zbytky čistidiel, ktoré spôsobujú odlesky. Rovnako je potrebné dbať na dostatočné osvetlenie. Svetlo  by malo byť namierené na kontrolovanú plochu a rozptýlené, nie bodové aby neoslepovalo. Postupne každý diel prechádzajte systematicky pohľadom pod svetlom a hľadajte najmä:

Praskliny: tenké praskliny sú klasickým príznakom únavového lomu. Začínajú sa spravidla tvoriť na ostrých hranách a prechodoch, ktoré fungujú ako koncentrátory napätia. Ak prasklina prekročí určitú veľkosť, nastane zlomenie a deštrukcia dielu. Vznikajú predovšetkým intenzívnym používaním zbrane v miestach kde sú najviac namáhané. Hľadajte napríklad v rohoch vyhadzovacieho okna pištole,  na uzamykacích ozuboch závorníka, úchyte vratnej pružiny záveru pištole (nose záveru), vodiacich prvkoch záveru a tela zbrane, úchyte pažby a pod. Ak používate čistidlo alebo olej s vysokou vzlínavosťou, po utretí dielu do sucha často dodatočne z týchto trhlín následne trocha oleja vyjde na povrch (podobne ako pri kapilárnej metóde NDT). Ak takúto prasklinu nájdete, zbraň nepoužívajte a riešte opravu / výmenu dielu;

Kovové piliny/úlomky: je potrebné hľadať ešte pred čistením zbrane, prípadne po jej zotretí v použitej handre. Piliny sú príznakom nadmerného opotrebenia exponovanej časti s výrazným úbytkom materiálu ku ktorému by u zbrane nemalo dochádzať. Samy o sebe v mechanizme spôsobujú zvýšené opotrebenie, ale je nutné nájsť i príčinu ich vzniku. Častokrát sú spojené s poškodením niektorého z dielov. Ak ich nájdete zvážte používanie zbrane, nakoľko zvýšené opotrebenie môže viesť k poškodeniu dielov zbrane. Vo výnimočných prípadoch môžu byť sprievodným prvkom zábehu novej zbrane v rámci prvých pár stoviek výstrelov;

Tvarové deformácie častí: ako napríklad odtlačenie materiálu. Ide o stav, kedy na seba narážajú plochy rôznej tvrdosti, prípadne naráža hrana na plochu či hrana o hranu. Prejavuje sa viditeľnou zmenou tvaru. Môže to byť spojené s výrobnou vadou dielu (zlá/nedodržaná technológia výroby), prípadne poškodením niektorého z dielov a zmenou geometrie mechanizmu. Takto poškodený mechanizmus môže vyvolať dodatočné poškodenia iných dielov alebo sa „zakúsnuť“. Za určitých okolností sa môže táto vada byt iba kozmetická, nakoľko odtlačený materiál sa zhutní a zmeny ďalej nepokračujú. Ale môžu, preto treba vývoj sledovať. Na kvalitnej zbrani by sa podobný problém objaviť nemal. Rovnako treba spraviť kontrolu hlavne pozretím proti svetlu – skontrolovať symetriu vývrtu. Ak sa pri pohľade dovnútra tvoria tmavé krúžky v hlavni, môže to znamenať jej zdeformovanie. Podobne aj vodiace časti na závere a tele zbrane by mali byť priame bez viditeľných zmien;

Korózia: je možné ju rozdeliť na povrchovú a hĺbkovú. Povrchová sa môže napr. objaviť aj po streľbe v daždi. Spravidla je možné ju jednoducho odstrániť mosadznou kefou a následným ošetrením povrchu konzervantom. Následne nemá žiadny vplyv na funkciu zbrane. Hĺbková je znakom dlhodobého hrubého zanedbania údržby a prejavuje sa úbytkom materiálu. Môže mať vplyv na pevnosť dielov a teda aj na bezpečnú funkciu zbrane. Je potrebné prehodnotiť použitie takto napadnutých dielov. V prípade že je hĺbkovou hrdzou napadnutá niektorá z hlavných častí (hlaveň, záver, telo/rám) je na zváženie vykonanie tlakovej skúšky v niektorej z akreditovaných skúšobní.

Počas základného čistenia nezabudnite skontrolovať najexponovanejšie diely:

Vývrt a ústie hlavne: musí byť čistý, nemal by obsahovať hlbšie škrabance, tmavé fľaky, chýbajúci materiál alebo koróziu. Predovšetkým použitie úsťových nástavcov často spôsobuje zlé čistenie ústia hlavne a jeho následnú koróziu. U klasického drážkovaného vývrtu je dôležitá aj „ostrosť“ hrán prechodu polí a drážok. U brokovníc s vymeniteľným zahrdlením treba skontrolovať aj lícovanie a poškodenie výmennej časti. Ako prvé sa zanedbanie údržby zbrane zväčša prejaví práve na vývrte zbrane;

Zápaľník a úderník/kladivo: či jeho hrot nie je poškodený (odlomený alebo vyštrbený) a či nie je prasknutý,  predovšetkým úderník u vz.58, či nedochádza k únavovému lomu v otvore a na hrdle, nakoľko jeho prasknutie pri nabitej zbrani spôsobí výstrel aj pri zaistenej zbrani. Dielom ako zápaľník a úderník nerobí dobre hlavne spúšťanie na prázdno. V prípade že sa hrot nezaborí do zápalky náboja ale zostane voľne kmitať je tento diel enormne namáhaný. Moderné zbrane majú konštrukčne tento nedostatok potlačený. To ale neznamená, že im cvakanie na prázdno prospieva. Preto ak často sušíte naprázdno, venujte kontrole týchto dielov zvýšenú pozornosť;

Vyhadzovač a vyťahovač: či nedošlo k ich prasknutiu alebo vyštiepeniu na hranách, prípadne uvoľneniu. Predovšetkým funkčná hrana vyťahovača musí mať svoj charakteristický tvar a vyťahovač musí pružiť. V prípade neseného vyhadzovača (napr. koncept AR15, Steyr AUG a pod.) preverte aj to, či pruží a jeho pohyb nie je niečím brzdený;

Pádová poistka na závere: (u pištolí) preverte jej funkciu tak, že po jej stlačení a uvoľnení by nemal zápalník vyjsť z lôžka. Stáva sa, že pri väčšom znečistení záveru v spojení s prebytkom maziva pružina poistky nedokáže vytlačiť valček späť a zostáva zatlačený, ide o vážny problém bezpečnosti zbrane;

Koróziu a stav hlavných pružín: jemným prepružením preverte stav pružín v zbrani. Predovšetkým vratnej, bicej, zásobníkovej a poistkových. Používaním dochádza k ich únave a strácajú svoju pružnosť. Napr. v prípade spúšťovej poistky to môže viesť k vážnemu bezpečnostnému problému. Ak  je pružina unavená, nenaťahujte ju cez max úvrať. Mení tým charakteristiku a odíde vám ešte skôr. Jediné správne dlhodobé riešenie je pružinu vymeniť.

Ostatné diely: stav uzamykacích segmentov (hrán okna, ozubov, závory etc.) na prípadné poškodenia a vôle. V prípade AR15 – DGI tesniace krúžky na závorníku či nie sú popraskané  a či sú správne pootočené tak, aby sa v miestach kde sú delené prekrývali. Pohyblivé diely preskúšajte či je ich pohyb voľný a nie je niečím brzdený. Pohľadom preverte aj funkčné plochy a hrany (napríklad na záchyte záveru, kladive) či nie sú poškodené. Tiež je vhodné skontrolovať stav mieridiel. Či nie sú uvoľnené alebo zdeformované.

Po takto vykonanej diagnostike ak ste nenašli žiadne závady môžte prikročiť k mazaniu a prípadnej konzervácii jednotlivých častí.

Pokračovanie

Ing. Ľudovít Miklánek