Návrh správy spravodajkyne EP p. Vicky Ford
V týchto dňoch bol zverejnený návrh správy o návrhu pre smernice Európskeho parlamentu a Rady ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 91/477 / EHS o kontrole získavania a držanie zbraní, ktorý spracovala spravodajkyňa pani Vicky Ford. Tento dokument [...]
Ako sa vyvíja zákaz zbraní zo strany EÚ?
Stále častejšie dostávame otázku, či príde k zákazu samonabíjacích zbraní, alebo či sa chystaný návrh nepodarí cez EP pretlačiť. Odpoveď je iba jediná – dnes to nikto nevie. Legislatívny proces v podaní EÚ je byrokratický festival ktorého výsledok [...]
Stretnutie neziskových organizácii na IWA v Norimbergu
V soboru 5.3.2016 o 12:00 prebehlo počas výstavy IWA v priestoroch NürnbergMesse stretnutie európskych organizácii zastrešujúcich vlastníkov strelných zbraní naprieč členskými štátmi EÚ. Zorganizované bolo organizáciou Firearms United zastúpenou K [...]
Oficiálne stanovisko SR k návrhu smernice EK a jeho pripomienkovanie
Od 18.2. do 24.2.2016 beží na Portáli právnych predpisov Ministerstva spravodlivosti SR medzirezortné pripomienkové konanie k návrhu Predbežného stanoviska SR k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica Rady 91/477/EHS  [...]
PETÍCIA – prekročili sme 20.000 podpisov
Vážení podporovatelia a priatelia, dovoľte nám napísať pár slov k prebiehajúcej petícii proti plánovanému zákazu držby predovšetkým samonabíjacích zbraní z dielne Európskej Komisie. K dnešnému dňu, za december a január, sa pod petíciu podarilo zoz [...]
Revízia smernice o strelných zbraniach – kryštalizovanie pozície EP a členských štátov
Vážené dámy a páni, v mene pána europoslanca Richarda Sulíka vám ďakujem za sledovanie noviniek ohľadom revízie smernice o kontrole získavania a vlastnenia zbraní, ktorej vývoj pán Sulík naďalej podrobne sleduje. Minulý týždeň sa v Bruseli konalo  [...]
Nový predpis o znehodnocovaní zbraní
Priatelia, dňa 8. apríla 2016 sa začína vykonávať nové NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/2403 z 15. decembra 2015, ktorým sa stanovujú spoločné usmernenia pre normy a techniky na deaktiváciu na zabezpečenie trvalej nepoužiteľnosti deaktivovaných streln [...]
Príhovor
Vážení priatelia, ako mnohí viete, koncom januára na pôde EP prebehli dve stretnutia medzi europoslancami, zástupcami občanov a priemyslu a p. Vicky Ford, ktorá je kľúčovou osobou v procese schvaľovania návrhu smernice nakoľko bola ustanovená do f [...]
Vyjadrenie ministrov vnútra V4
Na stretnutí ministrov vnútra Visegradskej skupiny (V4), ktoré sa uskutočnilo 19. januára 2016 za prítomnosti ministrov SR, ČR, Poľka, Maďarska a čestných hosťov zo Slovinska, Srbska a Macedónska vnikla zhoda ohľadom postoja týchto krajín k pripra [...]
Podpora od ZBOP
Združenie bezpečnostného a obranného priemyslu Slovenskej republiky podporilo Legis Telum, o.z. a pridalo sa tak k množstvu slovenských orgánov a organizácií, ktoré zásadne nesúhlasia s obmedzovaním vlastníctva strelných zbraní občanmi zo strany E [...]
Podrobná analýza dopadov smernice EÚ č. 91/477/EE
Posledné dni sa stretávame z rôznych strán s bagatelizáciou dopadov pripravovanej smernice o zákaze zbraní. Dokonca aj zástupca EK na Slovensku sa snaží jej možné dopady vysvetľovať inak ako to vyplýva zo samotného textu. Pripravili sme preto podr [...]
Vyjadrenie asociácie výrobcov streliva
Stanovisko Asociácie európskych výrobcov streliva (AFEMS) a Európskeho inštitútu pre poľovné a športové zbrane (IEACS) k návrhu novely smernice EÚ č. 91/477/EEC o kontrole získavania a vlastnenia zbraní. Naše združenie s AFEMS dlhodobo úzko spolup [...]