Revízia smernice o strelných zbraniach – kryštalizovanie pozície EP a členských štátov
Vážené dámy a páni, v mene pána europoslanca Richarda Sulíka vám ďakujem za sledovanie noviniek ohľadom revízie smernice o kontrole získavania a vlastnenia zbraní, ktorej vývoj pán Sulík naďalej podrobne sleduje. Minulý týždeň sa v Bruseli konalo  [...]
Nový predpis o znehodnocovaní zbraní
Priatelia, dňa 8. apríla 2016 sa začína vykonávať nové NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/2403 z 15. decembra 2015, ktorým sa stanovujú spoločné usmernenia pre normy a techniky na deaktiváciu na zabezpečenie trvalej nepoužiteľnosti deaktivovaných streln [...]
Príhovor
Vážení priatelia, ako mnohí viete, koncom januára na pôde EP prebehli dve stretnutia medzi europoslancami, zástupcami občanov a priemyslu a p. Vicky Ford, ktorá je kľúčovou osobou v procese schvaľovania návrhu smernice nakoľko bola ustanovená do f [...]
Vyjadrenie ministrov vnútra V4
Na stretnutí ministrov vnútra Visegradskej skupiny (V4), ktoré sa uskutočnilo 19. januára 2016 za prítomnosti ministrov SR, ČR, Poľka, Maďarska a čestných hosťov zo Slovinska, Srbska a Macedónska vnikla zhoda ohľadom postoja týchto krajín k pripra [...]
Podpora od ZBOP
Združenie bezpečnostného a obranného priemyslu Slovenskej republiky podporilo Legis Telum, o.z. a pridalo sa tak k množstvu slovenských orgánov a organizácií, ktoré zásadne nesúhlasia s obmedzovaním vlastníctva strelných zbraní občanmi zo strany E [...]
Podrobná analýza dopadov smernice EÚ č. 91/477/EE
Posledné dni sa stretávame z rôznych strán s bagatelizáciou dopadov pripravovanej smernice o zákaze zbraní. Dokonca aj zástupca EK na Slovensku sa snaží jej možné dopady vysvetľovať inak ako to vyplýva zo samotného textu. Pripravili sme preto podr [...]
Vyjadrenie asociácie výrobcov streliva
Stanovisko Asociácie európskych výrobcov streliva (AFEMS) a Európskeho inštitútu pre poľovné a športové zbrane (IEACS) k návrhu novely smernice EÚ č. 91/477/EEC o kontrole získavania a vlastnenia zbraní. Naše združenie s AFEMS dlhodobo úzko spolup [...]
Rada EÚ: Sumarizácia námietok voči návrhu novely smernice
Dňa 15.12.2015 vznikol v Rade EÚ dokument, ktorý sumarizuje námietky jednotlivých krajín vznesené voči návrhu novely smernice 91/477/EEC o kontrole získavania a vlastnenia zbraní. Sme hrdí na to, že zástupcovia SR reagovali v rámci diplomatického  [...]
Petícia proti obmedzovaniu legálneho vlastníctva a držby zbraní
Vážení členovia a podporovatelia združenia Legis Telum – v tomto článku prinášame text petície, samotný petičný hárok na stiahnutie a vytlačenie + zoznam miest, kde vyplnené petičné hárky môžete odovzdať. Dopredu ďakujeme za vyplnenie hárkov [...]
Pošlite svoj názor Európskej komisii
vieme že mnohí nesúhlasíte so zákazom samonabíjacích zbraní s ktorým prišla Európska komisia. Je dobré že svoj nesúhlas dávate najavo v diskusiách na internete. Prejavte však svoj občiansky postoj na správnej adrese. Napíšte priamo pôvodcovi návrh [...]
LT pokračuje v boji
Ďakujeme za odozvu a mnoho pomocných podaných rúk. Náš tím na riešení “problému EU” intenzívne pracuje už od zverejnenia materiálu EK a nemienime poľaviť. Spracovali sme potrebné preklady, analýzy a naším stanoviskom oslovili všetkých  [...]
Novela zákona č. 190/2003 Z.z. nadobudla účinnosť
ážení členovia,   1. júla 2015 nadobudol účinnosť zákon č. 120/2015, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 190/2003 Z.z. o strelných zbraniach a strelive.   Konsolidované znenie zákona č. 190/2003 Z. z. nájdete tu.  [...]