Podpora od ZBOP
Združenie bezpečnostného a obranného priemyslu Slovenskej republiky podporilo Legis Telum, o.z. a pridalo sa tak k množstvu slovenských orgánov a organizácií, ktoré zásadne nesúhlasia s obmedzovaním vlastníctva strelných zbraní občanmi zo strany E [...]
Podrobná analýza dopadov smernice EÚ č. 91/477/EE
Posledné dni sa stretávame z rôznych strán s bagatelizáciou dopadov pripravovanej smernice o zákaze zbraní. Dokonca aj zástupca EK na Slovensku sa snaží jej možné dopady vysvetľovať inak ako to vyplýva zo samotného textu. Pripravili sme preto podr [...]
Vyjadrenie asociácie výrobcov streliva
Stanovisko Asociácie európskych výrobcov streliva (AFEMS) a Európskeho inštitútu pre poľovné a športové zbrane (IEACS) k návrhu novely smernice EÚ č. 91/477/EEC o kontrole získavania a vlastnenia zbraní. Naše združenie s AFEMS dlhodobo úzko spolup [...]
Rada EÚ: Sumarizácia námietok voči návrhu novely smernice
Dňa 15.12.2015 vznikol v Rade EÚ dokument, ktorý sumarizuje námietky jednotlivých krajín vznesené voči návrhu novely smernice 91/477/EEC o kontrole získavania a vlastnenia zbraní. Sme hrdí na to, že zástupcovia SR reagovali v rámci diplomatického  [...]
Petícia proti obmedzovaniu legálneho vlastníctva a držby zbraní
Vážení členovia a podporovatelia združenia Legis Telum – v tomto článku prinášame text petície, samotný petičný hárok na stiahnutie a vytlačenie + zoznam miest, kde vyplnené petičné hárky môžete odovzdať. Dopredu ďakujeme za vyplnenie hárkov [...]
Pošlite svoj názor Európskej komisii
vieme že mnohí nesúhlasíte so zákazom samonabíjacích zbraní s ktorým prišla Európska komisia. Je dobré že svoj nesúhlas dávate najavo v diskusiách na internete. Prejavte však svoj občiansky postoj na správnej adrese. Napíšte priamo pôvodcovi návrh [...]
LT pokračuje v boji
Ďakujeme za odozvu a mnoho pomocných podaných rúk. Náš tím na riešení “problému EU” intenzívne pracuje už od zverejnenia materiálu EK a nemienime poľaviť. Spracovali sme potrebné preklady, analýzy a naším stanoviskom oslovili všetkých  [...]
Novela zákona č. 190/2003 Z.z. nadobudla účinnosť
ážení členovia,   1. júla 2015 nadobudol účinnosť zákon č. 120/2015, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 190/2003 Z.z. o strelných zbraniach a strelive.   Konsolidované znenie zákona č. 190/2003 Z. z. nájdete tu.  [...]
Uhrali sme pat
Vážení priatelia, Národná rada nám schválila novelu zákona o strelných zbraniach a strelive. Plénum schválilo text takmer v rovnakej podobe, ako ho do parlamentu predložila vláda a vládou schválené znenie zodpovedalo výsledku rozporového konania k [...]
Legis Telum prizvané do rozporového konania
Priatelia, aj touto cestou by som veľmi rad poďakoval všetkým z vás ktorí svojim hlasom podporili našu zasadnú hromadnú pripomienku k návrhu novely zákona o strelných zbraniach a strelive prostredníctvom Portálu právnych predpisov. S potešením vám [...]
Návrh novely zákona o zbraniach a strelive
Vážení priatelia, ako už iste viete, aj vďaka vašej podpore sme boli ako zástupcovia verejnosti prizvaní do rozporového konania k návrhu novely zákona o strelných zbraniach a strelive. Dňa 15.4.2015 sme sa zúčastnili oficiálneho pracovného stretnu [...]
Hromadná pripomienka k návrhu novely zákona
Vážení členovia, partneri a priatelia, aktuálne je v skrátenom legislatívnom konaní novela zákona o zbraniach, ktorá si za cieľ berie zmeniť a zlepšiť právnu úpravu týkajúcu sa expanzných zbraní. Okrem spomenutého sa v návrhu nachádza aj niekoľko  [...]