Rada EÚ: Sumarizácia námietok voči návrhu novely smernice
Dňa 15.12.2015 vznikol v Rade EÚ dokument, ktorý sumarizuje námietky jednotlivých krajín vznesené voči návrhu novely smernice 91/477/EEC o kontrole získavania a vlastnenia zbraní. Sme hrdí na to, že zástupcovia SR reagovali v rámci diplomatického  [...]
Petícia proti obmedzovaniu legálneho vlastníctva a držby zbraní
Vážení členovia a podporovatelia združenia Legis Telum – v tomto článku prinášame text petície, samotný petičný hárok na stiahnutie a vytlačenie + zoznam miest, kde vyplnené petičné hárky môžete odovzdať. Dopredu ďakujeme za vyplnenie hárkov [...]
Pošlite svoj názor Európskej komisii
vieme že mnohí nesúhlasíte so zákazom samonabíjacích zbraní s ktorým prišla Európska komisia. Je dobré že svoj nesúhlas dávate najavo v diskusiách na internete. Prejavte však svoj občiansky postoj na správnej adrese. Napíšte priamo pôvodcovi návrh [...]
LT pokračuje v boji
Ďakujeme za odozvu a mnoho pomocných podaných rúk. Náš tím na riešení “problému EU” intenzívne pracuje už od zverejnenia materiálu EK a nemienime poľaviť. Spracovali sme potrebné preklady, analýzy a naším stanoviskom oslovili všetkých  [...]
Novela zákona č. 190/2003 Z.z. nadobudla účinnosť
ážení členovia,   1. júla 2015 nadobudol účinnosť zákon č. 120/2015, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 190/2003 Z.z. o strelných zbraniach a strelive.   Konsolidované znenie zákona č. 190/2003 Z. z. nájdete tu.  [...]
Uhrali sme pat
Vážení priatelia, Národná rada nám schválila novelu zákona o strelných zbraniach a strelive. Plénum schválilo text takmer v rovnakej podobe, ako ho do parlamentu predložila vláda a vládou schválené znenie zodpovedalo výsledku rozporového konania k [...]
Legis Telum prizvané do rozporového konania
Priatelia, aj touto cestou by som veľmi rad poďakoval všetkým z vás ktorí svojim hlasom podporili našu zasadnú hromadnú pripomienku k návrhu novely zákona o strelných zbraniach a strelive prostredníctvom Portálu právnych predpisov. S potešením vám [...]
Návrh novely zákona o zbraniach a strelive
Vážení priatelia, ako už iste viete, aj vďaka vašej podpore sme boli ako zástupcovia verejnosti prizvaní do rozporového konania k návrhu novely zákona o strelných zbraniach a strelive. Dňa 15.4.2015 sme sa zúčastnili oficiálneho pracovného stretnu [...]
Hromadná pripomienka k návrhu novely zákona
Vážení členovia, partneri a priatelia, aktuálne je v skrátenom legislatívnom konaní novela zákona o zbraniach, ktorá si za cieľ berie zmeniť a zlepšiť právnu úpravu týkajúcu sa expanzných zbraní. Okrem spomenutého sa v návrhu nachádza aj niekoľko  [...]
Návrh novely zákona
V súčasnej dobe sa združenie Legis Telum intenzívne zaoberá návrhom novely zákona 190/2003 Z. z. o zbraniach a strelive. Budeme veľmi radi, ak sa rozhodnete podporiť našu eventuálnu formálnu hromadnú pripomienku k návrhu novely zákona. V priebehu  [...]
Na Piešťansku s agresivitou zatočia
Máme tu obdobie po Vianociach, pred Silvestrom. Človek by si povedal, že bude kľud. Ale kdeže. Vždy sa nájde jedinec, ktorý musí urobiť nadprácu, pretože si to vyšší princíp vyžaduje. Napadá ma jedno porekadlo o iniciatívnom… ale poďme k vec [...]
2% z Vašich daní na spoločnú vec
Vážení členovia, podporovatelia a sympatizanti. Chceli by sme Vám touto cestou v prvom rade poďakovať za priazeň a pomoc v roku 2012. Tak ako každá organizácia, aj naše občianske združenie LegisTelum potrebuje pre svoje fungovanie finančné zdroje. [...]