Prezidentské voľby 2019

Aktuálna téma prezidentských volieb samozrejme zasiahla aj streleckú komunitu. Predovšetkým blog kandidáta na prezidenta SR JUDr. Štefana Harabina, v ktorom vyslovil svoj právny názor na smernicu EU o kontrole zbraní vzbudil veľkú pozornosť. Predovšetkým u ľudí, ktorých sa táto smernica bytostne dotýka. Nie je sa čo diviť, u politikov zväčša téma zbraní býva ich mediálnymi poradcami vyhodnotená ako “toxická” a boja sa k nej vyjadrovať.

Začali sa okamžite objavovať rôzne názory, počnúc osobnými politickými preferenciami diskutérov, končiac výzvami na akúsi “záchranu strelcov”. Je ich plný FB aj mailové schránky. Žiaľ značná časť reakcií ukazuje na neznalosť problematiky a kompetencií Prezidenta SR občanmi – voličmi. Čo a ako teda prezident  (z)môže v našej veci teraz?

1. Prezident SR (či kandidát) nerozhoduje o tom, či je smernica EU platná alebo nie. Jeho vyjadrenie k tomu či je alebo nie je nad rámec Lisabonskej zmluvy nie je právne záväzné. Takéto vyjadrenie môže dať iba Súdny dvor EÚ. Ak je tento dokument EÚ de iure považovaný za platný a účinný, v zmysle Ústavy SR sme povinní ho implementovať. Predstava niektorých, že ak smernica EÚ vykazuje jasné porušenia Lisabonskej zmluvy je automaticky neplatná je mylná. Je platná, dokiaľ súd nerozhodne o opaku. Takéto záväzné rozhodnutie skôr ako na jeseň tohto roku nebude. Všetci samozrejme dúfame v to, že súd uzná oprávnené námietky žaloby ktorú ČR podala.

2. je nutné pripustiť možnosť, že aj keď súd rozhodne o rozpore smernice s Lisabonskou zmluvou a teda zruší je platnosť, naša krajina už bude mať schválenú novelu ktorej znenie bude v súlade so smernicou. Tento stav by mohol nastať, ak dôjde k schváleniu novely skôr ako bude známe záväzné rozhodnutie Súdneho dvora. Potom aj v prípade neplatnosti smernice by naša novela zákona 190/2003 Z.z. zostala platná a teda boli by sme ďalej postihnutí nezmyselnými požiadavkami. Je sa teda čoho báť aj v prípade že  bude smernica vyhlásená za neplatnú. Z tohto dôvodu je podľa nás kľúčové čakať so schvaľovaním novely až do vyjadrenia Súdneho dvora EÚ.

3. treba si na rovinu povedať, že prezident z titulu svojej funkcie nemá možnosť zvrátiť legislatívny proces v rámci SR a už vôbec nie EÚ. To znamená, že nech sú jeho postoje a názory akokoľvek nesúhlasné, môže tento proces maximálne spomaliť. Má právo veta, ktoré ale môže byť NR SR znova prehlasované. Je teda značne naivné myslieť si, že zvolením toho alebo tamtoho konkrétneho kandidáta sa dá vyriešiť problém schválenia konkrétnej novely zákona. Obzvlášť ku ktorého prijatiu nás zaväzuje medzinárodná zmluva a žiaľ aj naša vlastná Ústava.

Za veľmi dobré považujeme, že niektorí kandidáti na prezidenta vnímajú náš spoločný problém a neboja sa vyjadriť k nemu jednoznačný postoj. Rovnako je výborné, ak by si osoba ktorá sa stane prezidentom, zachovala jasne pozitívny postoj k legálnemu vlastníctvu zbraní aj v úrade a bola schopná v prípade ohrozenia občianskych práv otvoriť relevantnú vecnú spoločenskú diskusiu. Veríme preto, že občania – voliči tieto veci vnímajú a pomôže nám to rozhodnúť sa v nadchádzajúcich voľbách správne.

lm