Zbrane na civilné použitie – HROMADNÁ PRIPOMIENKA

Priatelia, ako sme Vás už informovali, dňa 15.4.2019 končí medzirezortné pripomienkové konanie k návrhu novely zákona NRSR č. 64/2019 Z. z. o sprístupňovaní strelných zbraní a streliva na civilné použitie na trhu. K návrhu sme pripravili našu pripomienku, ktorú môžete do 15.4.2019 podporiť cestou portálu Slov-Lex. Pripomienku nájdete a môžete po registrácii na portáli aj podporiť na tomto odkaze SLOV-LEX.SK

Legislatívny materiál nájdete na tomto odkaze v položke sprievodná dokumentácia/vlastný materiál neštruktúrovaný. Samotnú našu pripomienku si môžte stiahnuť a prečítať aj v priloženom súbore .pdf LT_pripomienka UNMS zakona 69_2019

JUDr. Boris Draškaba, podpredseda predstavenstva