Novela zákona č. 64/2019 Z. z. o sprístupňovaní strelných zbraní a streliva na civilné použitie

Priatelia, ako viete, v zastúpení LT sme sa prednedávnom zúčastnili rozporového konania vedeného UNMS k návrhu novely zákona č. 64/2019 Z. z. o sprístupňovaní strelných zbraní a streliva na civilné použitie na trhu. Nami vznesené pripomienky boli v zásade akceptované, čo sa pretavilo aj do súčasnej podoby návrhu novely zákona. Takto pozmenený návrh na svojom rokovaní dňa 29.5.2019 schválila Vláda SR a návrh bude predložený na prerokovanie a schválenie Národnou radou SR.

Zmena, ktorú sa nám podarilo dosiahnuť je veľmi dôležitá pre držiteľov expanzných zbraní. Títo by na rozdiel od prvotného návrhu nemali byť nútení do kompletnej nákladnej prerábky svojich expanzných zbraní podľa nových predpisov v prípade nového kusového overenia (v prípade, ak sa napr. “starý expanz” podrobuje novému kusovému overeniu po oprave hlavnej časti alebo ak sa preveruje jeho stav opakovanou tlakovou skúškou). Podobnú zmenu sa nám podarilo dosiahnuť aj čo do označovania zbraní. Návrh novely zákona však v procese schvaľovania Národnou radou môže prejsť ďalšími zmenami, preto jeho konečné znenie môže byť odlišné.

Text návrhu novely v podobe schválenej Vládou SR nájdete na tomto odkaze.

Zákon č. 64/2019 Z. z. o sprístupňovaní strelných zbraní a streliva na civilné použitie na trhu je účinný od 1.4.2019 a jeho aplikácia v praxi spôsobuje isté problémy nakoľko došlo k úplnej náhrade doterajšej právnej úpravy. V takejto situácii ide o bežný jav, ktorý momentálne napr. komplikuje dovozy zbraní a streliva.

Ohľadne implementačnej novely zákona č. 190/ 2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive nateraz panuje zdanlivý pokoj. Text návrhu je však v procese rozsiahlych úprav, ktoré by mali zohľadniť zásadné pripomienky uplatnené v rozporovom konaní. Je málo pravdepodobné, že návrh bude predložený do Národnej rady SR pred prázdninami. Vylúčiť sa ale nedá nič. Rozhodnutie Súdneho dvora EU o žalobe ČR voči smernici by malo padnúť v septembri. Bude to však v čase, kedy ešte nebude vymenovaná nová Európska komisia. Výsledky volieb do Európskeho parlamentu zatiaľ nenasvedčujú zásadnejšiu zmenu kurzu, kartami ale môže zamiešať nové rozloženie frakcií v pléne. Brexit má nastať koncom októbra. Alebo aj nie. Na jar 2020 máme parlamentné voľby ktoré prekreslia politickú mapu na Slovensku. Situácia je teda ako obvykle pekne neprehľadná.

Dr. Boris Draškaba, podpredseda predstavenstva