Štatutár – draskaba@davp.sk Štatutárom Združenia je predseda predstavenstva. Za predsedu predstavenstva a štatutára Združenia bol predstavenstvom na obdobie 2014 – 2018 bol zvolený: JUDr. Boris Draškaba – predseda predstavenstva [...]
 [...]
Od nepamäti je jedným zo základných ľudských práv právo brániť seba, svojich blízkych a svoj majetok.  Pravdepodobne v čase, kedy človek vynašiel zbrane na lov, začal sa nimi aj brániť v prípade, ak sa cítil ohrozený. Bolo, je, a malo by to byť aj [...]
Boli sme kontaktovaní, že sa ľudom vrátili späť zásielky zaslané na našu adresu ako doporučené. Predovšetkým išlo o prihlášky do združenia. Pošta je však z našej strany vyberaná pravidelne. V súčasnosti preverujeme kde sa mohla stať chyba. Z uvede [...]