Zorganizovanie Kurzu prvej pomoci pri poranení strelnou zbraňou v spolupráci s Falck Academy Občianske združenie Legis Telum a občanské sdružení LEX podpísali Memorandum o vzájomnej spolupráci Rozsiahle “zmäkčenie” znenia extrémne reštriktívneho n [...]
Zľavy u partnerov združenia (strelnice, výrobcovia – predajcovia zbraní a príslušenstva, inštruktori streľby, …) Prednostný prístup na akcie organizované združením (prednášky, prezentácie, …) Prednostný prístup k materiálom z (ko [...]
názov: Legis Telum – Združenie vlastníkov strelných zbraní, o.z. sídlo: AC Krym, Šafárikovo námestie 7, 811 02 Bratislava korešpondenčná adresa: Ševčenkova 34, 851 01  Bratislava registrácia: registrované MV SR dňa 13.11.2009, číslo spisu VV [...]
  Štatutár – draskaba@davp.sk Štatutárom Združenia je predseda predstavenstva. Za predsedu predstavenstva a štatutára Združenia bol predstavenstvom na obdobie 2014 – 2018 bol zvolený: JUDr. Boris Draškaba – predseda predstavenstva [...]
 [...]
Od nepamäti je jedným zo základných ľudských práv právo brániť seba, svojich blízkych a svoj majetok.  Pravdepodobne v čase, kedy človek vynašiel zbrane na lov, začal sa nimi aj brániť v prípade, ak sa cítil ohrozený. Bolo, je, a malo by to byť aj [...]
Boli sme kontaktovaní, že sa ľudom vrátili späť zásielky zaslané na našu adresu ako doporučené. Predovšetkým išlo o prihlášky do združenia. Pošta je však z našej strany vyberaná pravidelne. V súčasnosti preverujeme kde sa mohla stať chyba. Z uvede [...]