Zasadnutie valného zhromaždenia

Vážení členovia, týmto si Vás dovoľujeme pozvať na zasadnutie valného zhromaždenia občianskeho združenia Legis Telum, ktoré sa uskutoční v priestoroch spoločnosti RDA, s.r.o., Banská 6301, 915 01 Nové Mesto nad Váhom. Dátum a čas zasadnutia je 11.1.2019 (piatok) od 17:00.

Aktuálne prechádza naše združenie intenzívnou turbulentnou dobou, ktorá je poznačená neustálou prácou s novelou zákona o zbraniach. Ak máte potrebu prediskutovať súčasný stav a prípadné návrhy na zlepšenie činnosti nášho združenia, či chcete priložiť ruku k dielu aktívnou účasťou ste srdečne vítaní.

Program bude nasledovný:

1. Úvod
2. Odpočet činnosti združenia v roku 2018
3. Výročná správa kontrolnej komisie za rok 2018
4. Voľby do orgánov združenia
5. Plány na rok 2019
6. Informácia o stave legislatívneho procesu
7. Diskusia

Tešíme sa na Vašu účasť.

JUDr. Boris Draškaba, člen predstavenstva Legis Telum