Na získanie zbrojného preukazu neexistuje žiadna škola, ktorá by žiadateľa kompletne pripravila na splnenie všetkých zákonom stanovených podmienok na získanie zbrojného preukazu, ako to napríklad býva pri získavaní vodičského oprávnenia.

Žiadatelia o vydanie zbrojného preukazu sú preto často nútený sa na skúšky pripravovať samostatne.

Najdôležitejší štúdijný materiál je zákon. Existujú aj rôzne publikácie, ktoré sú určené na prípravu žiadateľov o vydanie zbrojného preukazu. Ďalšou z možností, ktorá rieši skôr praktické zručnosti a návyky je ponuka niektorých verejných strelníc, kde sa dá zaplatiť inštruktor, ktorý žiadateľa naučí správnej manipulácii so zbraňou. Ďalšia príprava je už na žiadateľovi, ktorý sa musí pripravovať sám.

Doporučujeme súbor otázok na skúšku odbornej spôsobilosti v knihe: Skúška odbornej spôsobilosti žiadateľa o vydanie zbrojného preukazu