Tento článok sa bude zaoberať postupom pri vydávaní zbrojného preukazu skupiny A (nosenie zbrane a streliva na ochranu osoby a majetku), ktorá patrí medzi najčastejšie o ktoré ľudia žiadajú a zároveň ide o skupinu, ktorá sa získava najťažšie. Skup [...]