V tejto časti nájdete najpoužívanejšie tlačivá s ktorými sa stretnete pri žiadostiach a registračných úkonoch na úseku zbraní a streliva. Zverejnené tlačivá sú aktuálne ku 10/2012. Neskoršie zásadné zmeny v ich podobe nemôžeme vylúčiť. Najpresnejšie informácie dostanete na úseku zbraní a streliva svojho okresného riaditeľstva PZ vzhľadom na to, že každý prípad môže byť svojim spôsobom špecifický. Riaditeľstvá roztriedené podľa krajov nájdete spolu so stránkovými hodinami a telefónnymi kontaktmi nájdete na tejto stránke.

 

Vo vlastnom záujme odporúčame overiť si čo ešte potrebujete, prípadne na čo máte nárok u pracovníkov evidencie na uvedenom telefónnom kontakte. Nespoliehajte sa na svoj vlastný výklad zákona. Môže vám to zachrániť stratu času v prípade vášho pochybenia v príprave potrebných dokladov pred návštevou oddelenia.
Ak v zozname nájdete už neaktuálne tlačivo – neváhajte nás kontaktovať. Tlačivo bude v krátkom čase aktualizované alebo si kliknite priamo na stránky Ministerstva vnútra.

Tlačivá boli aktualizované podľa stránky Ministerstva vnútra SR dňa 17.10.2012 kde nájdete aj ostatné tlačivá. V prípade, že nájdete neaktuálne tlačivo, neváhajte nás kontaktovať.