Ak si chce držiteľ zbrojného preukazu rozšíriť zbrojný preukaz o ďalšiu skupinu, postupuje podľa zákona č. 190/2003 o zbraniach a strelive § 22.

§ 22

Rozšírenie zbrojného preukazu Policajný útvar, ktorý vydal zbrojný preukaz, vyznačí ďalšiu skupinu v zbrojnom preukaze na základe písomnej žiadosti, ak žiadateľ spĺňa podmienky ustanovené týmto zákonom na vydanie tejto skupiny zbrojného preukazu.

Je dôležité si uvedomiť, akú skupinu zbrojného preukazu žiadateľ o rozšírenie zbrojného preukazu má, a o akú skupinu si žiadateľ chce zbrojný preukaz rozšíriť.

Postup

Žiadateľ o rozšírenie skupiny zbrojného preukazu začína ako nový žiadateľ o vydanie zbrojného preukazu, a to žiadosťou a policajnom útvare. Odpadá odpis z registra trestov, zdravotné potvrdenia, v niektorých prípadoch aj skúška (napríklad rozšírenie o skupinu F, pokiaľ má držiteľ už skupinu A a pod.)