Legislatívna smršť

V posledných týždňoch sme doslova pohrúžení do aktivít súvisiacich s rôznymi zmenami zbraňovej legislatívy.

V prvom rade by sme aj touto cestou radi poďakovali všetkým, ktorí podporili našu zásadnú hromadnú pripomienku k návrhu novely zákona o strelných zbraniach a strelive. Naša pripomienka bude predmetom tzv. rozporového konania, na ktoré nás prizvú legislatívci z ministerstva vnútra pripravujúci konečné znenie návrhu novely zákona. Návrh pôjde následne na schválenie do vlády a potom do parlamentu. Viac sa dočítate tu https://legistelum.sk/zasadna-pripomienka-k-zakonu-o-zbraniach/ , tu https://legistelum.sk/navrh-novely-zakona-o-strelnych-zbraniach-a-strelive-prehlad/ a tu https://www.facebook.com/LegisTelum/photos/a.139867572734302/3369035689817458/?type=3

V tejto súvislosti nič nenechávame na náhodu a získavame pre naše snahy ďalšiu dôležitú podporu. Nadviazali sme spoluprácu s podpredsedom parlamentu p. Laurenčíkom (SaS) ako aj s p. Svrčekom (SME RODINA), podpredsedom poslaneckého klubu a členom Ústavnoprávneho výboru NR SR. Tým naše aktivity samozrejme nekončia. Viac sa dočítate tu https://www.facebook.com/LegisTelum/photos/a.139867572734302/3384854938235533/?type=3 , tu https://www.facebook.com/LegisTelum/photos/a.139867572734302/3384854938235533/?type=3 , a tu https://www.facebook.com/LegisTelum/posts/3398786483509045

Pripomienkovali sme tiež návrh novely zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pri tejto príležitosti navrhujeme doplniť zákon o novelizáciu zákona č. 64/2019 Z. z. o sprístupňovaní strelných zbraní a streliva na civilné použitie na trhu o ustanovenie, ktoré by držiteľom zbrojných licencií zásadne znížilo byrokratickú záťaž pri dovoze zbraní a streliva kat. D. Vo veci komunikujeme s UNMS SR ako predkladateľom zákona. Viac sa dočítate tu https://www.facebook.com/LegisTelum/photos/a.139867572734302/3404501526270874/?type=3 , https://www.facebook.com/LegisTelum/posts/3306978839356477

Rozhodli sme sa, že je na čase začať diskutovať aj so zaprisahanými názorovými oponentmi. Inak sa veci nezmenia. Dňa 20.11.2020 prebehlo rokovanie s europoslancom p. Hojsíkom, ktorý patrí k progresívcom a netají sa negatívnymi postojmi voči používaniu olova vo voľnej prírode. Samozrejme, že u progresívcov nečakáme názorový obrat a už vôbec nie po prvom rokovaní. Budeme ale radi, ak sa podarí naštartovať komunikáciu za účelom pochopenia a vyjasnenia si vecných dôvodov postojov oboch strán za cieľom hľadania spoločného konsenzu. P. Hojsík je členom envirovýboru EP, ktorý bude prerokúvať napr. plánovaný plošný zákaz olova v strelive. P. Hojsík ocenil, že sa zo strany streleckej verejnosti dočkal recionálnej a pokojnej názorovej výmeny. Myslíme si, že cesta ku zmene vedie iba tadiaľto. Vrieskať na názorových oponentov ako na apelplaci vedie spoľahlivo k názorovému bloku a zatvorí vám všetky dvere. Viac sa dočítate tu https://www.facebook.com/LegisTelum/posts/3409656679088692

pokračovanie na ďalšej strane