Legislatívna smršť

V utorok 24.11.2020 plénum Európskeho parlamentu hlasovalo o dvoch námietkach europoslancov voči návrhu zákazu streliva s obsahom olova v mokradiach a v ochrannom pásme okolo mokradí, ktorý pretlačila Európska komisia (EK) napriek nesúhlasu Slovenska na hlasovaní výboru REACH. V stredu 25.11.2020 o veci rozhodovala Rada. Slovenských europoslancov sme v tejto veci oslovili otvoreným listom ale žiaľ parlament námietky neprijal. Napriek tomu nás potešilo to, že v krátkom čase sa pre podporu námietky podarilo získať viac ako 40% poslancov. Slovenská republika na Rade hlasovala proti zákazu, väčšina členských štátov ale túto snahu nepodporila. Zákaz olova v mokradiach sa tak stal realitou. Viac sa dočítate tu https://www.facebook.com/LegisTelum/photos/a.139867572734302/3407058706015156/?type=3, https://www.facebook.com/LegisTelum/photos/a.139867572734302/3422892061098487/?type=3 , https://legistelum.sk/wp-content/uploads/2020/10/list-poslancom-EP-od-LT.pdf?fbclid=IwAR30ovOVMabK86GePn95J1paPOnaQ0H71zlUXulAfT9BYa5f203HOXF0TXY

V rámci dlhodobého boja proti zlej formulácii zákazu používania olova v mokradiach, ale i chystanému plošnému zákazu používania olova v strelive komunikujeme s ľudmi z Ministerstva hospodárstva SR, do ktorého gescie tento problém spadá. Jedným z výsledkov je aj jasný a oficiálny odmietavý postoj SR k zákazom olova v strelive. Tiež vedieme rozhovory s poslancami EP a pracovníkmi ktorí v Bruseli pôsobia či už v rámci stáleho zastúpenia tak i jednotlivých poslaneckých frakcií. Táto spolupráca beží prakticky od doby, keď prišiel na stôl návrh novely európskej smernice o zbraniach.

Aby sme sa popri tom všetkom nenudili, museli sme doma aj v zahraničí urgentne vyvracať hoaxy šírené mienkotvornými médiami, ktoré mali hneď jasno v tom, že páchateľ útokov vo Viedni nakúpil zbrane na Slovensku. Opak bol pravdou. Potvrdilo sa, že naša legislatíva zabránila v pokuse o ilegálny nákup a naši obchodníci ihneď alarmovali políciu, ktorá vec posunula kolegom z Rakúska. Imponuje nám, že nás vo veci priamo kontaktovali domáce i zahraničné tlačové agentúry (napr. AFP, APA, DPA) a denníky ako aj domáce redakcie. Tiež sme dávali vyžiadané vyjadrenia pre domáce televízie a rádia ako k Viedni, tak i začínajúcej zbraňovej amnestii.

Vyvrcholením dlhoročnej snahy bolo aj vydanie a distribúcia publikácie pre bezpečnú manipuláciu so zbraňou, ktorú za svoju prijalo aj MV SR a cestou Prezídia PZ ju poskytuje novožiadateľom o zbrojné preukazy. https://legistelum.sk/publikacia-bezpecna-manipulacia-s-kratkou-zbranou/

26.11.2020 sme sa oficiálne stretli s ministrom vnútra p. Mikulcom (OĽaNO). Vďaka podpore podpredsedu parlamentu p. Laurenčíka, ktorý stretnutie zorganizoval a osobne sa ho zúčastnil, sme za prítomnosti ministra vnútra, štátneho tajomníka, vedúceho legislatívy ministerstva a vedúceho odboru Prezídia PZ prerokovali ďalší legislatívny proces prijímania novely zákona o strelných zbraniach a strelive, ktorou sa do nášho zákona preberie zbraňová eurosmernica. Veľmi podrobne sme prediskutovali naše pripomienky a výsledkom je ubezpečenie zo strany najvyšších predstaviteľov rezortu, že výsledný návrh novely zákona využije možnosti úľav a výnimiek, ktoré nám dáva smernica tak, aby práva držiteľov legálnych zbraní boli čo najmenej obmedzené. Vo vzťahu k našim pripomienkam vskutku odznelo viacero veľmi potešiteľných informácií. S optimizmom sme ešte opatrní, cesta je ešte dlhá a naša diskusia s rezortom bude čoskoro pokračovať na oficiálnom rozporovom konaní, ktoré by malo byť zvolané v krátkom čase. Návrh novely zákona by sa do parlamentu mohol dostať v januári – februári 2021. Viac sa dočítate tu https://www.facebook.com/LegisTelum/posts/3426591514061875

Apropo, Legis Telum v novembri oslávilo už jedenásty rok existencie. Čas neúprosne letí! Veľa zdaru priatelia!

JUDr. Boris Draškaba
Ing. Ľudovít Miklánek
členovia predstavenstva LT