Legislatívna smršť
Zhrnutie činnosti združenia Legis Telum za posledný štvrťrok 2020.  [...]