PF 2021

Vážení členovia,odchádzajúci rok bol náročný, ten ktorý prichádza bude zrejme ešte ťažší. Čakajú nás ekonomické dopady opatrení z tohto roku, dotiahnutie novely zákona o zbraniach, boj proti bruselským zákazom olova v strelive, a niektorých aj boj o zdravie. Ale slovami vojaka, diplomata a politika Milana Rastislava Štefánika: „Pre ľudí pevného predsavzatia a vytrvalosti niet nemožnosti.“ Spravíme všetko čo bude v našich silách, aby sme naše spoločné práva ubránili. Nech už dopadne budúci rok akokoľvek, chcel by som Vám v mene Združenia poďakovať za dôveru, ktorú ste nám nielen v tomto prejavili.

S pozdravom
Ing. Ľudovít Miklánek, predseda predstavenstva LT