Plán činnosti na rok 2021

Jeden ťažký rok skončil, ďalší prichádza. Tak by sa dalo zhodnotiť uplynulé obdobie s výhľadom na budúce. Rovnako ako každý rok aj na začiatku tohto robíme plány činnosti tak, aby sme s využitím obmedzených ľudských i finančných zdrojov dokázali napĺňať zmysel existencie tohto Združenia. Čo nás teda čaká v roku 2021?

  1. Dotiahnutie novely zákona č. 190/2003 o strelných zbraniach a strelive, ktorou sa implementuje európska „zákazová“ smernica. Pôjde o prerokovávanie v NR SR, spolupráca na poslaneckých pozmeňovacích návrhoch, rozpravy vo výboroch a kluboch ktoré o to prejavia záujem.  Následne budú pravdepodobne vznikať rôzne vykonávacie predpisy, ktorých znenie bude tiež potrebné podrobiť verejnému vyjadreniu. Dúfame, že toto „smernicové obdobie“, ktoré trvá už šiesty rok, skončí. A to bez zásadnej ujmy na právach občanov a prípadnom možnom uvoľnení tam, kde sa bude dať. Výhľadovo by mala byť novela schválená do konca apríla 2021.
  2. Boj proti zákazu použitia olova v civilnom strelive. Asi ťažisková téma tohto roku, nakoľko najzásadnejšie ohrozuje európske strelectvo ako také. Tento piatok, t.j. 15.1. má byť zverejnený text návrhu zákazu a od tohto dňa bude potrebné vyvíjať systematickú činnosť v Bruseli. Dôležité je tiež udržať podpora nášho Ministerstva hospodárstva proti zákazom olova, ktorú našej veci vyslovil sám minister. Snaha bude tento zákaz zhodiť zo stola en bloc. Ak to nepôjde, budeme sa biť o každé písmenko či čiarku v texte. Je ťažké odhadnúť koľko to potrvá, rok v Bruseli nie je dlhá doba. Treba rátať, že bude potrebné veci riešiť v Bruseli aj osobne. Predpokladáme, že tento „problém“ bude zrejme časovo i finančne to najnáročnejšie čo nás v tomto roku čaká.
  3. Vydanie brožúry „Údržba a starostlivosť o zbrane – ako dosiahnuť aby fungovali bezpečne, spoľahlivo a dlho“. Obdobná brožúra ako Bezpečná manipulácia s krátkou zbraňou, ktorá by mala byť dostupná rovnakým spôsobom. Naším cieľom nie je konkurovať komerčne dostupnej literatúre na trhu, ale dopĺňať ju jednoduchými návodmi na témy, ktoré sú na knižnom trhu ťažko dostupné. Predpoklad vydania je v polke roku.
  4. Znovu obnoviť, aktualizovať a doplniť našu pôvodnú aplikáciu pre mobilné zariadenia „Platnosť dokladov“, ktorá by po novom mala byť vhodná pre širšie spektrum ľudí a pre strelcov poskytnúť širšiu funkcionalitu a užívateľský komfort. Chceli by sme túto vec riešiť súčasne s uvedeným brožúry, konkrétnejšie informácie by mali byť trocha prekvapením.
  5. V spolupráci so športovými klubmi obnoviť prednášky na tému Nutná obrana a krajná núdza  a prípravu žiadateľov na zbrojný preukaz. V prípade prijatia novely zákona 190/2003 by sme radi v rámci celej SR zorganizovali pre držiteľov ZP (prioritne členov LT) prednášky o zmenách zákona, ktoré táto novela prinesie. Považujme to za dôležité, nakoľko zmeny budú v niektorých ohľadoch zásadné a každý držiteľ ZP je samozrejme povinný tento zákon ovládať.

Okrem týchto cieľov by sme radi spravili zmeny v chode Združenia. Covid19 nám však bráni v zvolaní zasadnutia pléna členov Združenia a tak napríklad zmena sídla spojená s možnosťou využitia priestorov, ktoré by umožnili aj využívanie reprezentatívnejšieho kancelárskeho priestoru sú zatiaľ odložené na dobu, keď skončia protipandemické opatrenia. Tie majú všeobecne aj na verejný život streleckej komunity stále horšie dopady.

Chcel by som sa rovnako poprosiť o zachovanie priazne a podporu aj v tomto roku. Bez vašej podpory by nič z toho čo sa podarilo nebolo možné. Okrem množstva individuálnych darcov by som chcel zvlášť poďakovať aj športovým klubom Civilné strelecké centrum BratislavaKlubu spišských strelcov, ktorí naše združenie podporili aj finančne.

Ing. Ľudovít Miklánek
predseda predstavenstva