Bude politická strana LEGIS TELUM?

S touto otázkou sa stretávame pravidelne. V posledné dni mi ju mnoho frustrovaných spoluobčanov spomedzi streleckej verejnosti dáva stále častejšie. Pre pochopenie odpovede na ňu je potrebné uvedomiť si rozdiel medzi politikou a lobovaním, medzi politickou stranou a občianskym združením.

Politika – je (malo by byť) komplexné hľadanie spôsobov, ako posúvať našu spoločnosť (v zvolenej forme štátneho zriadenia) k spoločnej vízii. Politická činnosť na ovplyvňovanie chodu štátu, by mala komplexne riešiť oblasti od ekonomiky cez zdravotníctvo, zahraničnú politiku, spravodlivosť až po vonkajšiu a vnútornú bezpečnosť. Politická strana by mala byť schopná ponúknuť riešenia v celom spektre štátnej politiky a ak chce byť reálne prínosom, tak aj ľudí, ktorí sú schopní ich realizovať. V opačnom prípade to nie je politická sila – skupina politikov s rovnakou víziou, ale iba skupina organizovaných krikľúňov.

Lobovanie – úsilie istej skupiny osôb ovplyvniť politických činiteľov v niečí prospech v konkrétnej oblasti. Žiaľ u nás je toto slovo rovnako ako slovo „politika“ sprofanované a vnímané negatívne, pretože pod pojmom lobista si ľudia predstavia pána s kravatou a tlstou obálkou, ktorý potrebuje zmeniť v paragrafe pár slov, aby mohol dostavať ten hotel v chránenom území. Lobovanie ale môže byť aj v prospech širokej skupiny občanov a etické. Snaha dosiahnuť zmenu názoru na danú vec nie úplatkom, zavádzaním či iným tlakom, ale vysvetľovaním princípov a možných dopadov zlých rozhodnutí. Mimochodom, má byť predložený zákon o lobbingu, aby táto činnosť mala aspoň základný právny rámec.

V štáte máme skupinu ľudí, ktorá sa snaží mať podiel na jeho riadení. Politikov. Aj tí čo tvrdia že nie sú politici, ak robia politiku, tak politikmi sú. 🙂 Svoju predstavu o cieľoch vládnutia zverejnia pred voľbami. Ľud pospolitý si spomedzi nich vyberie tých, ktorí najviac reprezentujú jemu blízke hodnoty. Zvolia tí, ktorí prídu k voľbám. Tí čo neprídu a frflú, môžu frfľať ďalej. Jedným z problémov dnešnej politiky je, že sa každé 4 roky mení ako zloženie parlamentu, tak vláda i s víziou a často i odborníkmi v exekutíve. Prakticky neexistuje kontinuita. To, čo dnes politickou silou presadíte do zákona, vám môžu o 4 roky nielen zmeniť, ale vďaka spôsobu akým ste to presadili ešte ostentatívne i viac okresať. Preto spoliehať sa v zbraňových zákonoch na aktuálne politické naladenie je krátkozraké. Už viackrát sme zažili, ako sa situácia zmenila prakticky zo dňa na deň. Z priaznivej na nepriaznivú a naopak. Parlament žiaľ niekedy pripomína viac trhovisko ako orgán zákonodarnej moci.

Etické lobovanie umožňuje mať dlhodobý vplyv na spoločnosť a politiku. Vlády a politici mali rôzne prístupy, ale vďaka lobovaniu väčšinou počuť aj hlas druhej strany či menšiny, ktorý dokonca nájde uplatnenie. Robíme lobovanie iba 11 rokov, ale výsledky sú. Isté kategórie zbraní sa nám opakovane snažili zobrať od ministra Lipšica po eurokomisárku Bienkowsku. Vždy sa to podarilo zvrátiť lobovaním. V Bratislave či Bruseli. Bez jediného eura úplatku alebo akéhokoľvek vyhrážania či urážania.  Politici sa medzi tým už niekoľkokrát vymenili, ale vždy sa našli takí, s ktorými bola spoločná reč. Toto je jednou z úloh nášho občianskeho združenia. Pozitívne ovplyvňovať ako verejnosť, tak jej predstaviteľov a volených zástupcov. Práca s ľuďmi, ich povedomím o zbraniach, slobode, osobnej zodpovednosti a bezpečnosti.

…pokračovanie na ďalšej strane