Bude politická strana LEGIS TELUM?

Pred každými voľbami sa objavujú jedinci, ktorí sa otázku civilných zbraní snažia využiť na rozšírenie voličskej základne. Všimnite si, že vo voľbách málokedy uspejú. Reálne ale najviac pomáhajú tí, ktorí sa tým navonok neprezentujú. Naše práva v legislatívnom procese pomáhajú relevantne chrániť predovšetkým ľudia, ktorí si vážia slobodu ako princíp. A je jedno či pochádzajú zo streleckej komunity. To sú naše skúsenosti. V Bruseli nám so smernicou najviac pomohli ľudia, ktorí predtým nikdy nestrieľali a zbraniam sa dokonca vyhýbali.

Nikdy nevytvoríte politickú stranu, v ktorej by mali všetci jednotný názor na vlastníctvo zbraní. Ak takúto stranu vytvoríte, nikdy nebudú mať jednotný názor na všetko ostatné. A to je základ neúspechu v akýchkoľvek voľbách či v riadení štátu. Vieme sa rozprávať s ľuďmi vo všetkých stranách. Podporujú našu vec, pomáhajú. Vždy ide o jednotlivcov, naprieč celým politickým spektrom. To je dôvod, prečo sa darí držať „naše pozície“ kontinuálne aj po výmene vlád.  My si ľudí a spoluprácu s nimi vážime nie pre ich politický postoj, ale schopnosť komunikovať a riešiť veci eticky, vecne, logicky a argumentačne. Práve morálni politici s otvorenou mysľou a schopnosťou reflektovať na vecnú odborne podloženú argumentáciu sú to, čo táto krajina potrebuje. V akejkoľvek strane. A nie nekonečné množstvo nových politických strán. Preto nechceme byť politickou stranou ani sa k politike mimo našu oblasť pôsobenia vyjadrovať. Budeme robiť etický lobbing s tými politikmi, ktorý budú demokraticky zvolení. To je podľa nás optimálna cesta, ako mať na oblasť civilných legálnych zbraní dlhodobý pozitívny vplyv.

Takže politická strana NIE. Prečo?

  1. Nie je to cesta ako konkrétne oblasť civilného vlastníctva zbraní ovplyvňovať dlhodobo a pozitívne. Pre našich partnerov v diskusii, ktorými sú politici, by sme sa tým stali konkurenciou. To je moment, kedy sa zo spolupracovníka stáva súper a vzájomná pomoc končí;
  2. Len problematika civilných zbraní ako téma pre politickú stranu nestačí. Nemáme odborníkov pre riešenie akýchkoľvek z iných oblastí, nakoľko sa dlhodobo venujeme výhradne oblasti zbraní. Zodpovedný človek sa nevyjadruje a nezasahuje do vecí, ktorým nerozumie a s ktorými nemá skúsenosť. Samozrejme inak sa na to pozerá politológ a inak pyrotechnik, ale princíp platí u oboch. Len u pyrotechnika vidieť výsledok chyby hneď;
  3. Združujeme osoby s rôznorodými politickými názormi. Vlastníci zbraní sú od sociálne orientovaných internacionalistov až po nacionálne orientovaných kapitalistov a všetko čo môžete medzi tým nájsť vrátane kombinácií spomenutého. Presadzovaním konkrétnych politických názorov na odlišné oblasti, by sme popreli zmysel našej existencie ako skupiny osôb pracujúcej v záujme plošnej ochrany a rozvoja práv vlastníctva civilných zbraní.

Hľadaniu spásy v politickej strane neveríme. Vytvorenie čohokoľvek čo má hodnotu, ktorá má vydržať viac ako jedno či dve volebné obdobia, trvá dlho. Skratky neexistujú. Žijeme v dobe, keď všetci rozumejú všetkému (aspoň si to myslia) a všetko komentujú. Väčšina ponúka na komplexné problémy jednoduché riešenia, ktoré nefungujú a neslušnosť je zamieňaná za odvahu. Osoby postihnuté akademickým vzdelaním s praxou života ale vedia, že dlhodobo presadzovaná odbornosť je základ aspoň nejakých pozitívnych výhľadov do budúcnosti. V krajine, kde je v registri evidovaných 161 politických strán a hnutí vytvárať novú skutočne nemá zmysel.

Ing. Ľudovít Miklánek
predseda predstavenstva