Akadémia Urgentnej Medicíny
Občianske združenie Akadémia Urgentnej Medicíny – Academy of Emergency Medicine je združením združujúcim osoby so záujmom o urgentnú medicínu, prednemocničnú zdravotnú starostlivosť a prvú pomoc, organizujúcim súťaže, kooperačné cvičenia, se [...]
BPHolsters
Firma BPHolsters vznikla začiatkom roku 2013 a zaoberá sa výrobou samosvorných kydexových puzdier prevažne na skryté nosenie krátkych zbraní – pištolí a revolverov. Puzdra od BPHolsters sú navrhnuté tak aby dobre priliehali k telu strelca, r [...]
Extratrade.sk
Na trhu sme od ruku 2010. Venujeme sa predaju trezorovej techniky, zabezpečovacej techniky ako sú alarmy, kamerové systémy a bezpečnostné dvere. Veľmi dôkladne si vyberáme dodávateľov a výrobcov produktov, ktoré tvoria našu ponuku. Pre členov Legi [...]
KolArms s.r.o.
Spoločnosť KolArms s.r.o. sa zaoberá:   Vývojom a výrobou zbraní a streliva. Opravami, úpravami, ničením, znehodnocovaním, výrobou rezov zbraní. Nákupom, predajom, prenájmom alebo úschovou zbraní a streliva. Prepravou zbraní a streliva. Kompl [...]
Vážení členovia, týmto si Vás dovoľujeme pozvať na zasadnutie valného zhromaždenia občianskeho združenia Legis Telum, ktoré sa uskutoční vo štvrtok dňa 31.1.2013 v priestoroch strelnice T&T na Agátovej ulici 10/A v Bratislave o 16:00 v nasledu [...]
Zorganizovanie Kurzu prvej pomoci pri poranení strelnou zbraňou v spolupráci s Falck Academy Občianske združenie Legis Telum a občanské sdružení LEX podpísali Memorandum o vzájomnej spolupráci Rozsiahle “zmäkčenie” znenia extrémne reštriktívneho n [...]
Zľavy u partnerov združenia (strelnice, výrobcovia – predajcovia zbraní a príslušenstva, inštruktori streľby, …) Prednostný prístup na akcie organizované združením (prednášky, prezentácie, …) Prednostný prístup k materiálom z (ko [...]
názov: Legis Telum – Združenie vlastníkov strelných zbraní, o.z. sídlo: Ševčenkova 34, 851 01 Bratislava korešpondenčná adresa: Ševčenkova 34, 851 01  Bratislava registrácia: registrované MV SR dňa 13.11.2009, číslo spisu VVS/1-900/90-344 39 [...]
Štatutár Na právne úkony za združenie sú poverení členovia predstavenstva. Členovia predstavenstva – predstavenstvo@legistelum.sk Predstavenstvo združenia – je riadiacim a výkonným orgánom združenia. Skladá sa z predsedu predstavenstva a dvo [...]
 [...]
Od nepamäti je jedným zo základných ľudských práv právo brániť seba, svojich blízkych a svoj majetok.  Pravdepodobne v čase, kedy človek vynašiel zbrane na lov, začal sa nimi aj brániť v prípade, ak sa cítil ohrozený. Bolo, je, a malo by to byť aj [...]
Boli sme kontaktovaní, že sa ľudom vrátili späť zásielky zaslané na našu adresu ako doporučené. Predovšetkým išlo o prihlášky do združenia. Pošta je však z našej strany vyberaná pravidelne. V súčasnosti preverujeme kde sa mohla stať chyba. Z uvede [...]