• Zorganizovanie Kurzu prvej pomoci pri poranení strelnou zbraňou v spolupráci s Falck Academy
  • Občianske združenie Legis Telum a občanské sdružení LEX podpísali Memorandum o vzájomnej spolupráci
  • Rozsiahle “zmäkčenie” znenia extrémne reštriktívneho návrhu novely zákona č. 190/2003 Z.z.
  • Zrušenie zákazu “predaja na diaľku” pre zbrane kategórie D
  • Zorganizovanie verejných prednášok na tému “Legálna obrana so zbraňou”
  • Zorganizovanie verejných prezentácií slovenských výrobcov zbraní (Grand Power, ZVS holding)
  • Návrh a distribúcia tréningových terčov pre širokú streleckú verejnosť
  • Iniciácia a podpis Veľkonočného Memoranda o spolupráci siedmich významných streleckých organizácií
  • Osvetová práca v oblasti legislatívy – vydanie komentovaného znenia zákona a vyhlášky, vyjasnenie problematiky uvádzania výrobných čísel zbrane, …
  • Podanie a zabezpečenie podpory Hromadnej pripomienky k vyhláške MZ SR