Vážení členovia, týmto si Vás dovoľujeme pozvať na zasadnutie valného zhromaždenia občianskeho združenia Legis Telum, ktoré sa uskutoční vo štvrtok dňa 31.1.2013 v priestoroch strelnice T&T na Agátovej ulici 10/A v Bratislave o 16:00 v nasledu [...]