Vážení členovia,

týmto si Vás dovoľujeme pozvať na zasadnutie valného zhromaždenia občianskeho združenia Legis Telum, ktoré sa uskutoční vo štvrtok dňa 31.1.2013 v priestoroch strelnice T&T na Agátovej ulici 10/A v Bratislave o 16:00 v nasledujúcich bodoch:

1. Správa o činnosti za rok 2012
2. Správa kontrolnej komisie
3. Plán a ciele na rok 2013
4. Diskusia

Na Vašu účasť a podnetnú diskusiu sa tešíme.

Ľudovít Miklánek
predseda