Zbrojný preukaz je verejná listina, ktorá fyzickú osobu oprávňuje držať alebo nosiť zbraň a strelivo v rozsahu ustanovenom pre jednotlivé skupiny zbrojného preukazu.

 

 

Vzor zbrojného preukazu – Predná strana

 

 

Vzor zbrojného preukazu – Zadná strana

 

Zbrojný preukaz sa rozdeľuje podľa účelu používania zbrane alebo streliva a podľa rozsahu oprávnenia nosiť alebo držať zbraň do skupín.

Jednotlivé skupiny zbrojného preukazu:

A – nosenie zbrane a streliva na ochranu osoby a majetku,

B
– držanie zbrane a streliva na ochranu osoby a majetku,

C – držanie zbrane a streliva na výkon zamestnania alebo oprávnenia podľa osobitného predpisu,

D
– držanie zbrane a streliva na poľovné účely,

E – držanie zbrane a streliva na športové účely,

F
– držanie zbrane a streliva na múzejné alebo zberateľské účely.

V prípade zbrojného preukazu skupiny F, je dôležité si uvedomiť jednu dôležitú povinnosť držiteľa zbrojného preukazu skupiny F. Držiteľ zbrojného preukazu skupiny F je povinný si viesť evidenciu zberateľských a múzejných exponátov. To znamená, že napríklad zberateľ streliva, je povinný mať zapísané všetky zberateľské artefakty v záznamovej knihe, ktorá je zaevidovaná na policajnom útvare, ktorý vydal zbrojný preukaz.

Pre zberateľov munície je predpísaná kniha: Záznamová kniha evidencie streliva do zbraní kategórie A až C – 06 051 0

Knihu je možné zakúpiť v sieti Ševt.