Strely spravidla klasifikujú podľa niekoľkých parametrov, napr. tvaru, materiálu alebo konštrukcie. Každá strela má svoje označenie, pričom označenia sa môžu kombinovať. Na trhu je veľa druhov streliva určených na poľovné účely, cvičnú streľbu, šport a obranu. Prakticky takmer každý výrobca má patentovanú svoju konštrukciu streliva, ktoré vyrába. Každý druh strely má svoje označenie a skratku, ktorá je uvádzaná na krabičke. Pre skúseného strelca nie je problém orientovať sa medzi množstvom skratiek. Tu je zoznam najpoužívanejších skratiek pištoľových a revolverových nábojov:

 • FMJ – Full Metal Jacket – Celoplášťová strela. Označuje sa aj skratkami FJ (Full Jacketed), FPB (Full Patch Bullet), MC (Metal Case), VM (Vollmantel)

FMJ Full Metal Jacket FJ Full Jacketed

 • TFMJ – Total Full Metal Jacket – Celoplášťová strela s prekrytým dnom.

TFMJ - Total Full Metal Jacket

 • JHP – Jacketed Hollow Point – Plášťová strela s expanznou dutinou v špičke, označuje sa aj skratkami HSP (Hollow Soft Point), MC HP (Metal Case Hollow Point), JHC (Jacketed Hollow Cavity), HhSp (Hohlspitz)

 • SJHP – Semi Jacketed Hollow Point – Poloplášťová strela s expanznou dutinou,

SJHP Semi Jacketed Hollow Point SJHC Semi Jacketed Hollow Cavity

 • FP – Flat Point – Strela s plochou špičkou, označuje sa aj skratkami FK (Flach Kopf), FN (Flat Nose)

FN Flat Nose

 • LRN – Lead Round Nose – Ogiválna olovená strela, označuje sa aj skratkou L (Lead – Olovená strela bez plášťa) alebo HdL (Hard Lead) a SL (Solid Lead)

LRN Lead Round Nose

 • JSP – Jacketed Soft Point – Plášťová strela s mäkkou špičkou, označuje sa aj skratkami SP (Soft Point), TM (Teilmantel)

JSP Jacketed Soft Point SP Soft Point TM - Teilmantel

 • WC – Wadcutter (Wad Cutter) – Presekávacia strela, označuje sa aj skratkou LWC (Lead Wadcutter), L (Lead – Olovená strela bez plášťa) alebo HdL (Hard Lead) a SL (Solid Lead)

LWC - Lead Wadcutter

 • SWC – Semi Wadcutter – Polopresekávacia strela, spravidla olovená, označuje sa aj skratkou L (Lead – Olovená strela bez plášťa) alebo HdL (Hard Lead) a SL (Solid Lead)

SWC Semi Wadcutter

 • WC HP – Semi Wadcutter Hollow Point – Polopresekávacia strela, spravidla olovená s dutinou, označuje sa aj skratkou L (Lead – Olovená strela bez plášťa) alebo HdL (Hard Lead), HPL (Hollow Point Lead) a SL (Solid Lead)

WCHP Semi Wadcutter Hollow Point

 • EPRX – Ares casted color bullets, cb, similar to fmj – Strely slovenského výrobcu, strojovo odlievané poplastované strely, spodná strana olovo

EPRX

 • CEPRX – Ares casted full color bullets, fcb, similar to tmj – Strely slovenského výrobcu, strojovo odlievané celopoplastované strely

CEPRX

 • SEPRX – Ares casted color bullets, cb, similar to sp – Strely slovenského výrobcu, strojovo odlievané poplastované strely, špička olovo

 

Toto sú bežne označované druhy striel, pravdaže, existujú aj iné, špeciálne konštrukcie striel, ktoré si vyžadujú špeciálne značenie. V niektorých prípadoch sú konštrukcie striel veľmi podobné, lenže výrobca ich označí úplne inou skratkou pre obchodné účely. Stáva sa, že k bežnému označeniu sa pridá aj skratka, ktorá charakterizuje tvar strely. Napríklad RN – Round Nose – oblá špička strely a pod. Potom vznikajú komplikované označenia striel. Ďalej sú označenia striel, ktoré nie sú až také štandardné ale používajú sa.

 • AP – Armor Piercing – Priebojná strela.

AP Armor Piercing

 • CK – Cattle Killer – Jatočný náboj.
 • DC – Dual Core – Strela, ktorej jadro je z dvoch častí.
 • CEPP – Controlled Effect Police Projectile – Strela CEPP bola vyvinutá firmou Lapua v spolupráci s odborníkmi z rôznych medzinárodných jednotiek. Orgány činné v trestnom konaní v niekoľkých krajinách už kvalifikovali strelivo so strelami CEPP za ich služobnú muníciu.

CEPP

 • Dummy – Cvičný, v niektorých prípadoch školný náboj.

Dummy ammo

 • FMJBT – Full Metal Jacketed Boat Tail – Biogiválna celoplášťová strela

 • HPBT – Hollow Point Boat Tail – Biogiválna strela s dutou špičkou

HPBT Hollow Point Boat Tail

 • M Pen – Metal Penetrating – Priebojná strela

M Pen Metal Penetrating

 • Match BT – Match Boat Tail – Biogiválna strela pre terčovú streľbu
 • MC WC – Metal Case Wadcutter – Plášťová strela so strižnou hranou
 • MP – Metal Point – Spevnená špička strely
 • NL SW CHP – Niclated Lead Semi Wadcutter Hollow Point – Poloplášťová strela so strižnou hranou a s dutinou v špičke
 • OL – Outside Lubricated – Strela mazaná z vonku nábojnice
 • IL – Inside Lubricated – Strela mazaná vo vnútri nábojnice
 • OPE – Open Point Expanding – Strela s meniacou sa špičkou
 • PHP – Plated Hollow Point – Druh expanznej strely
 • PPC – Protected Power Cavity – Strela s chránenou dutinou v špičke strely
 • PPE – Protected Point Epanding – Expanzná strela s krytou dutinou
 • PSP – Pointed Soft Point – Špicatá poloplášťová strela

PSP Pointed Soft Point

 • RK – Rundkopf – Strela s oblou špičkou
 • RN – Round Nose – Oblá špička strely
 • SG – Scheibengeschoss – Strela vhodná na terčovú streľbu

SG - Scheibengeschoss

 • SXT – Supreme Expansion Talon – Špeciálna expanzná strela firmy Winchester

SXT - Supreme Expansion Talon

 • TIG – Torpedo Ideal Geschoss – Špeciálna strela firmy Brenneke

TIG - Torpedo Ideal GeschossTIG - Torpedo Ideal Geschoss

 • H – Mantel – Nemecká špeciálna strela s uzamknutým jadrom
 • XP – Expanding Point – Expanzná špička strely