Jednotlivé časti zbraní sa často pomenúvajú laicky. V podstate na tom nie je nič zlé ale keď sa niekto naučí používať v názvosloví slangové výrazy, sťažuje mu to hľadanie informácií či už na internete alebo v literatúre. Zvyk je železná košeľa takže ak sa začiatočníci naučia od začiatku používať správne výrazy, zjednoduší im to do budúcnosti komunikáciu v oblasti zbraní. V nasledovnom texte sú graficky označené a terminologicky správne pomenované vonkajšie konštrukčné znaky najrozšírenejších pištolí a revolverov. Uvádzame “najrozšírenejších” pretože výskyt jednotlivých znakov na každom existujúcom type nie je podmienkou. Vo výrobnom portfóliu výrobcov zbraní  sa nachádza množstvo konštrukcií krátkych strelných zbraní na ktorých sa poistka či kohút nevyskytuje.

 

 

Časti pištole:

 

A – Hlaveň     B – Ústie hlavne     C – Záver     D – Telo     F – Rukoväť

G – Kohút; Kohútik     H – Jazýček spúšte     I – Lučík     J – Muška

K – Cieľnik     L – Poistka     M – Zásobník

 

 

Časti revolveru:


A – Hlaveň     B – Ústie hlavne     E – Rám     F – Rukoväť

G – Kohút; Kohútik     H – Jazýček spúšte     I – Lučík     J – Muška

K – Cieľnik     N – Bubienok

 

 

Terminologický slovník:

Hlaveň: časť zbrane,  v ktorej sa  určitý druh energie  premieňa na pohybovú  energiu strely; vodiaca časť  vývrtu hlavne vedie  strelu požadovaným smerom a spôsobom.

Ústie hlavne: predný koniec hlavne.

Záver: zariadenie uzavierajúce (uzamykajúce) nábojovú komoru.

Rám: súčasť revolvera, v ktorej sú uložené alebo sú na nej upevnené ostatné súčasti zbrane.

Telo: súčasť pištole, v ktorej sú uložené alebo sú na nej upevnené ostatné súčasti zbrane.

Rukoväť: časť zbrane slúžiaca na držanie pri streľbe.

Kohút; Kohútik:
kladivko s výstupkom alebo ryhovaním na ručné ovládanie.

Jazýček spúšte: časť spúšte vyčnievajúca zo zbrane ovládaná prstom.

Lučík: chránič jazýčka spúšte.

Muška:
predná časť mechanických mieridiel umiestnená pri ústí hlavne.

Cieľnik:
zadná časť mechanických mieridiel so zárezom, ktorý sa volí podľa tvaru mušky; môže byť pevný alebo nastaviteľný.

Poistka:
súčasť zaisťujúca zbraň a zabraňujúca výstrelu.

Zásobník: zásobovacie zariadenie vynímajúce sa zo zbrane.

Bubienok:
nábojové komory zoradené axiálne v otočnom valci.

 

Tato terminológia častí zbraní bola spracovaná v súlade so slovenskou technickou normou STN 39 5002 “Zbrane pre civilnú potrebu, Civilné strelné zbrane a strelivo,Všeobecné termíny a definície”, vydanou v Decembri 2002.  Podľa zákona č. 264/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov sa môžu slovenské technické normy rozmnožovať a rozširovať iba so súhlasom Slovenského ústavu technickej normalizácie. V prípade potreby so môžte túto normu zakúpiť TU.