Štatutár – draskaba@davp.sk

Štatutárom Združenia je predseda predstavenstva. Za predsedu predstavenstva a štatutára Združenia bol predstavenstvom na obdobie 2014 – 2018 bol zvolený:

JUDr. Boris Draškaba – predseda predstavenstva

 

Členovia predstavenstva – predstavenstvo@legistelum.sk

Predstavenstvo združenia – je riadiacim a výkonným orgánom Združenia. Je volené plénom na dobu štyroch rokov. Za členov predstavenstva boli plénom na obdobie 2014 – 2018 boli zvolení:

JUDr. Boris Draškaba
Ing. Jaroslav Bičan
Ing. Ľudovít Miklánek
Mgr. Lukáš Valášek

 

Členovia kontrolnej komisie – kontrola@legistelum.sk

Kontrolná komisia – nezávislý, volený kontrolný orgán združenia. Za členov kontrolnej komisie boli plénom na obdobie 2010 – 2014 boli zvolení:
Ing. Jozef Vondál
Ing. Vladislav Zálešák
Ing. Alexander Tuba

 

Členovia právneho odboru

JUDr. Boris Draškaba – vedúci odboru
Mgr. Lukáš Valášek – člen