Štatutár

Na právne úkony za združenie boli do zvolenia nového štatutára poverení členovia predstavenstva.

 

Členovia predstavenstva – predstavenstvo@legistelum.sk

Predstavenstvo združenia – je riadiacim a výkonným orgánom Združenia. Je volené plénom na dobu štyroch rokov. Členmi predstavenstva sú:

JUDr. Boris Draškaba
Ing. Jaroslav Bičan
Ing. Ľudovít Miklánek
Mgr. Lukáš Valášek

 

Členovia kontrolnej komisie – kontrola@legistelum.sk

Kontrolná komisia – nezávislý, volený kontrolný orgán združenia. Je volená plénom na dobu štyroch rokov. Členmi kontrolnej komisie sú:

Ing. Jozef Vondál
Ing. Vladislav Zálešák

 

Členovia právneho odboru

JUDr. Boris Draškaba – vedúci odboru
Mgr. Lukáš Valášek – člen