Bezpečnosť alebo eurá? V zdravotníctve eurá.
V poslednej dobe v spoločnosti rezonuje veľa vecí. Otvorene sa hovorí o tom, ako je občan považovaný za dojnú kravu a nosiča lístkov do urny. Ministerstvo zdravotníctva v spolupráci s Ministerstvom vnútra však v poslednej dobe posunuli pomyslenú l [...]
Prezentácia ZVS holding, a.s.
Dňa 1.3.2012 o 17.00 sa na strelnici T&T na Agátovej ulici v Bratislaveuskutoční prezentácia spoločnosti ZVS holding, a.s. Na tomto podujatí zástupcovia spoločnosti predstavia najnovšie modely značky Walter a novinku na našom trhu – malo [...]
Nebezpečné zbrane len pre “preverených”
Na webe ministerstva vnútra sa po dlhej dobe od platnosti novely (a krátko pred skončením zákonom stanovenej lehoty) konečne objavil zoznam zbraní, ktoré sa môžu zaradiť do kategórie B podľa § 5 ods. 1  písm. f) zákona č. 190/2003 Z.z. Ide o zbran [...]
Tričká a šiltovky Legis Telum
Legis Telum – združenie vlastníkov strelných zbraní pripravilo pre svojich členov, ale aj širokú verejnosť, možnosť objednať a zakúpiť si tričká a šiltovky s vyšitým logom a názvom združenia. Bližšie informácie nájdete na diskusnom fóre združenia  [...]
Podrobnejšie uvádzanie výrobných čísel zbrane
Vážení priatelia, v nedávnej dobe sa medzi slovenskou streleckou komunitou začala ústnym podaním šíriť informácia, že na pôde Prezídia Policajného zboru SR sa chystá vydanie nového metodického pokynu, ktorý upraví označovanie zbraní a ich hlavných [...]
Pozvánka na prednášku “psychotesty a zákon”
Klub spišských strelcov SNV organizuje Prednášku k novelizovanému zákonu o zbraniach a strelive so zameraním na „psychotesty“ v Klubovni  Slovprezentu v SNV („Krytá strelnica“), na ktorú Vás týmto pozývame.   Uskutoční sa dňa 1. decembra  201 [...]
Stojí za pozornosť
Všetkým čitateľom odporúčame zaujímavý článok týkajúci sa problematiky držania strelných zbraní:   http://www.dfens-cz.com/view.php?cisloclanku=2011110602  [...]
Brániť sa, či nebrániť?
„Ako nám ukazujú tragické prípady posledného obdobia u nás i vo svete, polícia nedokáže vždy zamedziť konaniu bezprávia. Je totiž nemožné, aby bola všadeprítomná. Rovnako záchranné zložky nedokážu ochrániť zdravie a život vždy a všade. Preto je pr [...]
Komentár k Vyhláške Ministerstva zdravotníctva
Komentár k Vyhláške Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 229/2011 Z. z. o postupe pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti na držanie alebo nosenie strelných zbraní a streliva a o náležitostiach lekárskeho po [...]
Kurz LT – legálna obrana so zbraňou
Vážení spoluobčania, členovia i nečlenovia Legis Telum, držitelia zbrojných preukazov i tí bez nich, ktorí nechcú vlastnú obranu nechávať na náhodu.   Naše občianske združenie Legis Telum si Vás dovoľuje pozvať na kurzy s tématikou legálneho  [...]
2% z daní – poďakovanie
V mene občianskeho združenia LT ďakujem všetkým darcom, ktorí prejavili nielen ochotu, ale aj skutočne darovali 2% zo svojich odovzdaných daní nášmu združeniu. Sú to práve dary, vďaka ktorým môžeme fungovať a pomáhať nielen vlastníkom zbraní. Každ [...]
Hromadná pripomienka k návrhu vyhlášky
Občianske združenie Legis Telum – Združenie vlastníkov strelných zbraní, o.z. predložilo zásadnú pripomienku k návrhu Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o postupe pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilo [...]