Stojí za pozornosť
Všetkým čitateľom odporúčame zaujímavý článok týkajúci sa problematiky držania strelných zbraní:   http://www.dfens-cz.com/view.php?cisloclanku=2011110602  [...]
Brániť sa, či nebrániť?
„Ako nám ukazujú tragické prípady posledného obdobia u nás i vo svete, polícia nedokáže vždy zamedziť konaniu bezprávia. Je totiž nemožné, aby bola všadeprítomná. Rovnako záchranné zložky nedokážu ochrániť zdravie a život vždy a všade. Preto je pr [...]
Komentár k Vyhláške Ministerstva zdravotníctva
Komentár k Vyhláške Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 229/2011 Z. z. o postupe pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti na držanie alebo nosenie strelných zbraní a streliva a o náležitostiach lekárskeho po [...]
Kurz LT – legálna obrana so zbraňou
Vážení spoluobčania, členovia i nečlenovia Legis Telum, držitelia zbrojných preukazov i tí bez nich, ktorí nechcú vlastnú obranu nechávať na náhodu.   Naše občianske združenie Legis Telum si Vás dovoľuje pozvať na kurzy s tématikou legálneho  [...]
2% z daní – poďakovanie
V mene občianskeho združenia LT ďakujem všetkým darcom, ktorí prejavili nielen ochotu, ale aj skutočne darovali 2% zo svojich odovzdaných daní nášmu združeniu. Sú to práve dary, vďaka ktorým môžeme fungovať a pomáhať nielen vlastníkom zbraní. Každ [...]
Hromadná pripomienka k návrhu vyhlášky
Občianske združenie Legis Telum – Združenie vlastníkov strelných zbraní, o.z. predložilo zásadnú pripomienku k návrhu Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o postupe pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilo [...]
Grand Power ide do Spišskej Novej Vsi
Legis Telum pre vás pripravilo 16. júna prezentáciu produkcie Grand Power v Spišskej Novej Vsi. Stretnutie so zástupcami firmy Grand Power a združenia Legis Telum sa bude konať o 17.00 na strelnici Radlinského 17, SNV GPS: 48.954072, 20.554261 Vst [...]
Dočasný chaos
A máme čo sme nechceli. Takto sa začínal článok, ktorý uvádzal prijatie poslednej novely zákona č. 190/2003 o strelných zbraniach a strelive v slovenskom parlamente. Dovolím si ho parafrázovať. A majú čo nechceli. Kto? Ministerstvo vnútra a políci [...]
Komentované znenie novely zákona
Vážení čitatelia, prinášame Vám komentované znenie poslednej novely zákona o strelných zbraniach a strelive. Komentár k textu budeme priebežne dopĺňať.   >>> Komentované znenie zákona o strelných zbraniach a strelive <<< &nb [...]
Bolo podpísané Veľkonočné Memorandum
Dňa 21. apríla 2011 podpísali predstavitelia siedmych najdôležitejších streleckých, poľovníckych a športových organizácií Veľkonočné Memorandum slovenskej streleckej verejnosti. Od 1. mája vchádza na Slovensku do platnosti kontroverzná novela záko [...]
Nákup na diaľku
Po dlhšej debate na airsoftovom portály, kde mi bolo tvrdené, že žiadnu časť airsoftovej zbrane nemožno objednať na diaľku či už z tuzemského, alebo zahraničného obchodu, som sa rozhodol požiadať o výklad tých najkompetentnejších alebo aspoň tých, [...]
A máme čo sme nechceli…
Po dlhotrvajúcom procese parlament dospel k rozhodnutiu, že na nás uvalí psychotesty. Každých 10 rokov pre skupinu zbrojného preukazu  A, C, držiteľov samonabíjacích zbraní odvodených od samočinných  a držiteľov zbraní A na výnimku.  Držitelia ost [...]