Výhercovia dvoch kníh sú už známi

Vážení členovia,

v rámci tohtoročnej  letnej akcie Legis Telum nám boli poskytnuté dve knihy “Československé pištole 1918 – 1950” (ISBN 8020415505).
Tieto knihy venoval do súťaže pán Milata z obchodu  Milata – Zbrane a Strelivo , Nové Mesto nad Váhom, ktorému týmto chceme poďakovať ako za knihy tak aj za prítomnosť na stretnutí.

My sme z členov, ktorí sa na stretnutí registrovali, vylosovali jedného výhercu. Ním je pán Adam Líška, ktorému týmto gratulujeme k výhre a veríme, že ho kniha poteší. Výhercu sme už kontaktovali.

 

O druhú knihu si priaznivci mohli zasúťažiť na  Legis Telum Facebooku , kde bolo treba hádať presný názov zobrazenej pištole. S najpresnejšou odpoveďou prišiel pán Matúš Hades Leitner, ktorému rovnako gratulujeme a dúfame, že ho kniha tiež poteší.

Za Legis Telum,
Organizačný tím LS LT 20015